Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs ontwikkelden we verschillende leuke lesprogramma’s voor de groepen één tot en met acht. De lessen zijn vakoverstijgend en zijn een goede aanvulling op, of juist vervanging van, de lesstof. 

Voor het basisonderwijs ontwikkelden we verschillende leuke lesprogramma’s voor de groepen één tot en met acht. De lessen zijn vakoverstijgend en zijn een goede aanvulling op, of juist vervanging van, de lesstof. 

Via deze link Basisonderwijs kom je direct op de overzichtspagina van de verschillende educatie-lessen. 

 

Overzicht van de lesprogramma's voor het Basisonderwijs

Poortenroute
Groep 3,4 en 5
Kampen heeft als één van de weinige steden nog drie bestaande poorten en herkenbare delen van de stadsmuur. Maar waarom was het zo belangrijk om de stad te beschermen?
Kraak de code en open de kist!

Monumentje
Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
Maak kennis met Monumenten in Kampen. Monumentje is een workshop waarbij de leerlingen op een speelse manier aan de hand van foto’s en archiefstukken kennis maken met de geschiedenis van acht verschillende monumenten.
- in ontwikkeling - 

Hanzebordspel levensgroot

Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
Spelenderwijs leren over de Hanzegeschiedenis van Kampen
Iedereen kent het Ganzenbordspel. Het bordspel waarbij je moet zorgen dat je door het gooien van dobbelstenen zo snel mogelijk de finish moet bereiken. 

Kamper Koppelspel
Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
Maak je eigen memoryspel met plaatjes uit de geschiedenis van de gemeente Kampen.
Een historisch verantwoord spelletje dat je mee naar huis neemt.

Spoorlijn het Kamperlijntje
Groep 5 en 6
Ontdek met de klas de geschiedenis van het Kamperlijntje. Als extra uitbreiding is er de mogelijkheid om een mini-expositie over het Kamperlijntje op school in te richten. Of wat te denken van een les op locatie?

Oorlog in Overijssel
Groep 7 en 8
Aan de hand van vier thema’s (dagelijks leven, Joods leven, verzet & illegaliteit, bombardementen & luchtverkeer) duiken leerlingen de oorlogsgeschiedenis van Kampen in.

Wie ben ik
Groep 5 en 6
Spannend! We gaan op zoek naar je eigen verleden naar je voormoeders en voorvaders.  

Schatbewaarder van Kampen
Groep 5, 6, 7 en 8
Meet & Greet met de mensen van het Stadsarchief Kampen. Hoe zorgen zij voor de historische schatten van Kampen? 

WO2 Wandeling met werkboek
Groep 7 en 8
Educatieve wandelroute langs twintig locaties in de binnenstad van Kampen. Via het werkboek met de wandelroute 'Alle waarden draaien om. Kampen bezet en bevrijd 1940-1945' leren de leerlingen de lokale oorlogsgeschiedenis van de binnenstad in Kampen kennen. De wandeling gaat langs 20 locaties in de stad waaraan interactieve opdrachten gekoppeld zijn.

Bitterzoete Zuiderzee
Groep 7 en 8
Ontdek het Zuiderzeeverleden via het spel Bitterzoete Zuiderzee. De leerlingen komen tijdens deze workshop  via een interactieve spelvorm alles te weten over de impact voor Kampen van de Zuiderzeewet.

De Streek Centraal 
Groep 3 en 4
Maak kennis met de stadsboeren, streektaal, streekgerechten, klederdracht
Wat centraal staat in dit project zijn aspecten uit het dagelijks leven die typisch zijn voor de eigen omgeving van de leerlingen. De eigen streek staat centraal, met nadruk op het immateriële erfgoed (gewoontes, tradities en gebruiken).  

Het einde van Schokland
Groep 4,5 en 6
Lesbrief en workshop. De leerlingen gaan spelenderwijs aan de slag met authentieke archiefstukken. 
De leerkracht behandelt eerst de lesbrief zelfstandig in de klas met een aanvullende workshop in het Stadsarchief. In de workshop in het Stadsarchief leren leerlingen Schokland kennen als eiland, leren ze over de dreiging en noodzaak van het water en proeven ze van het leven en verhuizing van de Schokkers. 


Van wie is dat zegel?
Groep 7 en 8
In het Stadsarchief van Kampen kan je heel veel bijzondere papieren, brieven, foto's en documenten vinden. Het laat ons zien hoe de mensen vroeger leefden, schreven en afspraken met elkaar maakten.
Tijdens de les leggen we verbinding tussen de historische materialen en de beleving van leerlingen nu.