Bibliotheek

Het Stadsarchief Kampen beschikt over een uitgebreide bibliotheek, die gespecialiseerd is in de geschiedenis van Kampen en omgeving.

Ga direct naar de bibliotheek

Uitgebreide boekencollectie

Boeken over waterstaats- en maritieme geschiedenis en over kerkgeschiedenis vormen hierin een hoofdbestanddeel. De archiefbibliotheek bevat verder de zestiende-eeuwse bibliotheek van de Latijnse School. Daarnaast beheert zij ook de boeken van Uitgeverij Kok in Kampen. Alle boeken die ooit door deze Christelijke uitgeverij, haar dochtermaatschappijen en overgenomen bedrijven zijn uitgegeven worden door het Stadsarchief Kampen bewaard. Daaronder bevinden zich ook de kinderboeken en illustraties van uitgeverij Callenbach.

Collectie Scheepstra

In 2003 vond de officiële overdracht van de collectie Scheepstra plaats aan het Stadsarchief Kampen. Deze collectie, die bestaat uit boeken over de Tweede Wereldoorlog en het verzet, is afkomstig uit het bezit van verzetsleider Liepke Scheepstra (schuilnaam Bob). De familie schonk de collectie aan Stichting IJsselacademie Kampen, die de boeken onder optimale condities laat beheren door het Stadsarchief Kampen. U kunt de boeken inzien tijdens openingstijden van het Stadsarchief.

Kamper Genealogische en Historische bronnen

In het Informatiecentrum van het Stadsarchief is de reeks Kamper Genealogische en Historische bronnen in te zien en raad te plegen. Deze serie is in 1981 begonnen en wordt ieder jaar aangevuld met nieuwe uitgaven. De reeks wordt geschreven door enthousiaste archiefbezoekers. Wij zijn onze vaste bezoekers ontzettend dankbaar voor hun noeste arbeid en tomeloze inzet. 

Parel uitgelicht: Digestum Vetus 1448 - 1478 door Kees Schilder 

Vooral deel 3 "Digestum Vetus 1448-1478" (Kees Schilder, Kampen 1983) neemt daarin een bijzondere plaats. Gepubliceerd niet als de gebruikelijke transcriptie, maar in de zogenaamde regestvorm. In deze vorm wordt de oorspronkelijke middelnederlandse tekst overgezet in een moderne schrijfwijze, zodat alle geïnteresseerden in de Kamper historie de 15e eeuwse aantekeningen kunnen begrijpen.

Het Digestum Vetus geeft ons een schitterend kijkje in de Kamper samenleving aan het eind van de Middeleeuwen. Het geheel is verfraaid met tekeningen van de schrijver Peter Henricksz, stadssecretaris van 1444 tot 1478. Deze tekeningen hebben heel duidelijk betrekking op de bijbehorende tekst.

Gerelateerde artikelen

Kamper genealogische en historische bronnen