Een reis door de wereld van de Zeventiende eeuw

Jacobus Hondius Atlas Minor

In de negentiende eeuw werd door de toenmalige archivaris van de stad Kampen opgemerkt dat de Latijnse school een bijzondere collectie aan 'boekerij' bezat. De archivaris spoorde het stadsbestuur aan om de boeken te kopen. Dankzij de oplettendheid van deze archivaris is het Stadsarchief Kampen heden ten dage in het bezit van een bijzondere collectie boeken. In deze collectie bevinden zich onder andere atlassen van de befaamde kaartmaker Mercator.

Bijna alle atlassen uit de bibliotheek van de Latijnse school zijn in het bezit geweest van Jacob van Wijk Roelandszoon, die tevens rector van de Latijnse school is geweest. Dezelfde rector heeft een Aardrijkskundig woordenboek geschreven en laten drukken. Zou Jacob van Wijk Roelandszoon de atlassen hebben gebruikt om zijn boeken te kunnen schrijven?

Op deze digitale zoekmachine kunt u de kaarten uit de eerste druk van Jacobus Hondius Atlas Minor (kleine atlas) bekijken. De kaarten zelf zijn van de zestiende eeuwse kaartmaker Mercator.


U kunt op meerder manieren door de database zoeken:

  • Op Land: u kunt op alfabetische volgorde de verschillende landen doorzoeken. De alfabetische lijst vindt u hieronder.
  • Op Stad: u kunt op alfabetische volgorde de verschillende steden doorzoeken.
  • Op Gebied: u kunt op alfabetische volgorde de verschillende gebieden doorzoeken.
  • Op Trefwoord: u kunt op trefwoord zoeken
  • Op Basis van relatie: kaarten kunnen een relatie met elkaar hebben. Zo zijn bijvoorbeeld de gebieden gerelateerd aan het land of de landen waarin ze liggen