Stad Kampen

Hoewel pas voor het eerst in 1227 genoemd, moet Kampen in de tweede helft van de 12e eeuw zijn ontstaan.

Door de gunstige ligging aan de drukbevaren handelsroute tussen de Zuiderzee en de Rijn ontwikkelde Kampen zich al snel van eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad en groeide uit tot één van de machtigste en meest toonaangevende steden van Noordwest-Europa. Hoewel de stad meermalen een belangrijke rol speelde binnen het Hanzeverbond, trad Kampen voor het eerst in 1441 toe tot deze organisatie. Het verzanden van de IJssel maakte vanaf 1430 zeer geleidelijk een einde aan de voorspoed van Kampen. Vanaf de 17e eeuw werd de lakenproductie een belangrijk alternatief voor de verdwenen zeehandel.

In de 19e en 20e eeuw kwamen daar nieuwe activiteiten voor in de plaats. Kampen is bij velen dan ook bekend als sigarenstad, garnizoensstad of studentenstad. Maar Kampen is tegenwoordig ook een moderne dynamische stad, waar de rijke historie nog wel volop terug te vinden is. Kampen telt honderden monumenten en de hele binnenstad kan eigenlijk als zodanig bestempeld worden. Kampen is één van de twee Nederlandse steden waar nog drie stadspoorten (Koornmarktspoort, Broederpoort en Cellebroederspoort) te vinden zijn.