Kolff Collectie

Het Kolff Archief, de archiefcollectie van de Willem Kolff Stichting die in maart 2017 in bruikleen werd overgedragen aan het Stadsarchief Kampen, is vanaf nu online te raadplegen.

Het Stadsarchief Kampen is zeer trots op de digitale ontsluiting van de collectie van en over kunstnieruitvinder Willem Kolff (1911-2009). Archiefmateriaal over Kampens eerste ereburger en diens uitvindingen markeren een unieke episode in de geschiedenis van de stad.

De Kolff Collectie is onderverdeeld in verschillende categorieën:

  • Persoonlijk archief van Dr. Kolff betreffende zijn privé leven en carrière,
  • Wetenschappelijk archief met voornamelijk artikelen over de uitvindingen van Dr. Kolff,
  • De voorganger van de Willem Kolff Stichting, het Prof Willem Kolff Instituut met archiefstukken van vóór het jaar 2003.
  • Willem Kolff Stichting met archiefstukken van de stichting en verzamelingen over de heer Kolff, familieleden van de heer Kolff en collega's van de heer Kolff.
  • Verzamelingen van archiefstukken van overige gevonden stichtingen zoals Stichting Redt het Monumentale Ziekenhuisgebouw, Stichting Stadsherstel Kampen, Buurtvereniging Buitenkerk en Kamper Perslunch Club
  • Bibliotheek waarin de boeken zitten over de geschiedenis van de kunstnier

Klik op de link om direct naar de Kolff Collectie te gaan: 00453   Collectie van prof. dr. W.J. (Pim) Kolff (1911-2011)

De inventaris van de Kolff collectie is aan de hand van archivaris Angela Huisman.

Gerelateerde artikelen

https://www.stadsarchiefkampen.nl/doorzoek-alles?mivast=69&mizig=210&miadt=69&micode=00453&milang=nl&mizk_alle=kolff&miview=inv2