Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister is op 1 januari 1850 in bijna heel Nederland ingevoerd. Sindsdien houdt iedere gemeente een registratie van zijn inwoners...

Apostillen

De apostillen vormen een bijzondere reeks. Deze verzoeken aan het stadsbestuur met een beschikking daarop zijn getranscibeerd door de heer J.G....

Burgerlijke stand

Sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1811 heeft elke Nederlandse gemeente ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst. Zij maken een...

Volkstelling 1795

De eerste volkstelling van Nederland werd gehouden in 1795. De informatie van de toenmalige gemeente Kampen is door ons ingevoerd in een...

Kerkboek nr 1337 en 1338

Rekeningen van de kerkmeesters van de St. Nicolaas- of Bovenkerk

Kerkboek nr 1337 en 1338

 

Gerrit Eijlander heeft Oud Archief inv. nr. 1337 en 1338 bewerkt.