Aanbieden archiefmateriaal

Wilt u ons archiefmateriaal aanbieden? Wij zijn altijd geinteresseerd, maar nemen niet alles aan. Wij hanteren deze criteria:

  • Het archief moet een aanvulling zijn voor de Kamper collectie.
  • Het archief moet in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht door de archiefvormer.
  • Over de condities van de kosten voor opname en bewerking worden afspraken gemaakt tussen de archiefvormer en het Stadsarchief.
  • Van het op te nemen archief wordt een overeenkomst tussen beide partijen getekend.