Tarieven

Wanneer je zelf onderzoek verricht in het Informatiecentrum van het Stadsarchief Kampen is dat gratis. Voor het (laten) maken van reproducties betaal je tarieven die jaarlijks worden vastgesteld.


Entree

Toegang tot het Stadsarchief gratis
Zelf onderzoek verrichten gratis
 

Reproducties

Kopieën

Zwart/wit

Kleur

A4 - originele archivalia (door archiefmedewerker) € 0,30 € 0,60
A3 - originele archivalia (door archiefmedewerker) € 0,50 € 1,00
A4 - zelfbediening (mits geen originelen) € 0,10 € 0,20
A3 - zelfbediening (mits geen originelen) € 0,30 € 0,60
 

Readerprints

Zwart/wit

Kleur

A4 - zelfbediening

A3 - zelfbediening

€ 0,50

€ 0,70

n.v.t.

Microfiche

Zwart/wit

Kleur

A4 - zelfbediening € 0,50 n.v.t.
A3 - zelfbediening € 0,70 n.v.t.


Publicatie / gebruik van beeldmateriaal

Alle afbeeldingen in de Beeldbank, waarvan het Stadsarchief rechthebbende of eigenaar is, zijn kosteloos te downloaden (hoge resolutie 300 dpi). Bij gebruik van de beelden dien je '‘Stadsarchief Kampen’ als bron van herkomst te vermelden.

Bij materiaal waarvan het Stadsarchief Kampen de rechten niet heeft, gelden afwijkende voorwaarden.

 

Verzendkosten 

We brengen de eventuele extra portokosten in rekening. 


Leveringsvoorwaarden

  • Onvolledige en/of onduidelijke aanvragen worden niet in behandeling genomen.
  • Levering geschiedt binnen twee weken (binnen Nederland).
  • Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt in luchtkussen-enveloppen.
  • Standaard wordt geleverd in 600dpi TIFF
  • Spoedbestellingen in overleg; tegen dubbel tarief.
  • Detailopnamen (>600 dpi, indien mogelijk, tegen dubbel tarief).
  • Bij publicatie is copyright en bronvermelding verplicht.
  • Bij publicatie ben je verplicht een bewijsexemplaar af te staan aan het Stadsarchief Kampen.
  • Eventuele gevolgen van de auteurswet (copyright) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Werkzaamheden in opdracht

Je kunt het Stadsarchief ook opdracht geven (alleen schriftelijk per e-mail of brief) bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld onderzoek of nalevering van kopieën, readerprints of microfiche-prints, voor je te verrichten. Natuurlijk kun je bij onderzoeksopdrachten aangeven hoeveel tijd je maximaal aan het onderzoek wilt laten besteden.

Werkzaamheden in opdracht

Prijs

Inzet archiefmedewerker, ongeacht het resultaat, per kwartier € 21,85

Factuuradres

Facturen aan het Stadsarchief Kampen stuur je naar:

Gemeente Kampen

t.a.v. Stadsarchief Kampen

Route nummer 504025

Burg. Berghuisplein 1

8261 DD Kampen