Kranten

Ook kranten kunt u raadplegen; ze zijn er vanaf 1836. Vanaf 1 januari 2011 wordt de Kamper katern van de krant de Stentor niet meer in het Stadsarchief Kampen bewaard maar bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle, samen met de overige provinciale katernen van de Stentor. Hieronder staat het overzicht van alle bij het Stadsarchief Kampen aanwezige kranten en hun looptijd.

Door éénmaal met uw linker muisknop op de afbeelding te klikken, opent een pdf-bestand inclusief uitgebreide tijdlijn. Nadat u bepaald heeft in welke kranten u wilt zoeken, kunt u dit doen in de Kranten Klappers.

Kamper kranten en hun looptijd vanaf 1836

Gerelateerde artikelen

Bibliotheek Beeldbank Notariële akten