Disclaimer

Copyright en privacystatement

Het Stadsarchief Kampen vindt het van essentiëel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hieronder ons privacystatement.

Copyright

Deze internetsite wordt u aangeboden door het Stadsarchief Kampen. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft het Stadsarchief Kampen het auteursrecht en behoudt het Stadsarchief Kampen zich alle rechten voor op de inhoud, tenzij anders is aangegeven. Waar rechten bij derden berusten, is dit aangegeven.

Hergebruik van informatie

Het openbaar maken, verveelvoudigen of in een geautomatiseerd gegevensbestand opslaan (hergebruik) van informatie waarvan het Stadsarchief Kampen rechthebbende is, is alleen met voorafgaande toestemming van het Stadsarchief Kampen toegestaan.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de derde-rechthebbende toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op deze website.

Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en voor het tonen waarvan u geen toestemming aan het Stadsarchief Kampen hebt gegeven, neemt u dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid

Het Stadsarchief Kampen zet zich in voor correcte en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Het Stadsarchief Kampen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites (en op servers) van derden, waarover het Stadsarchief Kampen geen controle heeft. Het Stadsarchief Kampen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van het Stadsarchief Kampen. Het bestuur van het Stadsarchief Kampen waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie die vervat is op deze sites. Tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt, impliceert het Stadsarchief Kampen geen goedkeuring of betrokkenheid (direct of indirect) met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Privacystatement

Het Stadsarchief Kampen vindt het van essentiëel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Stadsarchief Kampen gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren over (wijzigingen in) de dienstverlening. U kunt uw gegevens wijzigen of het toesturen van e-mail stoppen door ons een e-mailtje te sturen. Wilt u daarna weer informatie per e-mail ontvangen dan kunt u dit ook weer door het sturen van een e-mail aangeven.
  • Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Verder hebben wij uw adresgegevens nodig om u door u bestelde items, zoals aangevraagde folders of kaartjes, toe te sturen.
  • Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u de informatiebalie benadert, bijv. met een melding over verloren voorwerpen.

 

Geen gebruik van gegevens door derden

Op de website van het Stadsarchief Kampen treft u een aantal links aan naar andere, niet bij het Stadsarchief Kampen behorende, websites. Het Stadsarchief Kampen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Het Stadsarchief Kampen stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Het Stadsarchief Kampen is soms bij wet verplicht om persoons-gegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om informatie te verschaffen op basis waarvan de inrichting van de website geoptimaliseerd kan worden, zodat het Stadsarchief Kampen haar dienstverlening aan u nog verder kan verbeteren.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact opnemen met het Gemeentearchief.

Wijzigingen

Het Stadsarchief Kampen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.