Overige bronnen

Een overzicht van andere bronnen

1Emmeloord (op Schokland)
---
2Ens (op Schokland)
---
3Grafhorst
Registers van testamenten
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1744-1810 Archief van het Stadgericht van Grafhorst, inv.nrs. 5-6
Minuten van testamenten
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1809-1810 Archief van het Stadgericht van Grafhorst, inv.nr. 7
Register van aangifte van de 50e penning 1755-1805, voortgezet als register van overledenen 1806-1814
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1755-1814 Archief van het Stadgericht van Grafhorst, inv.nr. 11
4's-Heerenbroek
---
5Kampen
5.1Oud Archief
Namenregister van aangenomen geslachtsnamen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1811-1826 OA 365
Generale lijst der inwoners van Kampen en jurisdictie
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1803-1811 OA 362
Registers van stemgerechtigde Burgers der stad Kampen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1803 OA 360
Register van volkstelling
Inhoud Periode Vindplaats
--- gedaan van 21-31 oktober 1795

-OA 343: klapper in de studiezaal en gedigitaliseerd via link 

Registers van inschrijving van nieuwe inwoners en van afgegeven acten van indemniteit
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1749-1811 OA 339-340
Ingezetenen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1748 K.332-337
origineel in HCO Zwolle
50e penning
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1724-1806 OA 1422-1425
klapper in de studiezaal
Garnizoen Ingeschrevenen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1702-1806 OA 2355
K.320
--- 1648-1659 OA 2419
K.318-319
--- 1590 - 1780 OA 2418
K.316-317
Burgerboek
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1672-1868 en stedelijke rekeningen OA 331-334
K.385-396
--- 1565-1566 OA 331-334
K.359-374
--- 1302-1469 OA 331-334
K.359-374
Huiseigenaren
Inhoud Periode Vindplaats
--- Vermoedelijk omstreeks 1570 OA 338
K.330-331
Burger Cedule
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1565-1566 OA 337
K.383-384
Ingeschrevenen in de inwonerslijst
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1564 OA 337
K.374a
Klapper op de erven en landerijen bij en om Kampen
Inhoud Periode Vindplaats
--- --- ---
Klapper op huizen
Inhoud Periode Vindplaats
--- --- ---
5.2Rechterlijk Archief
Besloten testamenten
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1655-1809 RA 156-162
Bronnenuitgave:
  • -Kees Schilder, Besloten testamenten 1655-1809. Bewerking van inventarisnummers 156-162 van het Rechterlijk Archief Kampen. Met afbeeldingen van de opgedrukte zegels. Met indexen op persoons-, topografische en zaaknamen. Kamper genealogische en historische bronnen, deel 21, Kampen 2001. Aanwezig achterin de studiezaal.
Testamenten
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1598-1811 RA 136-155
Bronnenuitgave:
  • -Kees Schilder, Testamenten 1695-1811 . Bewerking van inventarisnummers 145-155 van het Rechterlijk Archief Kampen. Met indexen op persoons-, plaats- en zaaknamen. Kamper genealogische en historische bronnen. Kampen 2000-2005. Aanwezig achterin de studiezaal.
Momberstellingen (Voogdijschappen)
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1540-1809 RA 125-135
Klapper in studiezaal (onderin de kast met klappers)
Klappers op de testamenten die voorkomen in de registers van overdrachten
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1479-1598 RA 53-62
Bronnenuitgave:
  • -Kees Schilder, Transportakten en Testamenten 1479-1484 en 1501-1502. Bewerking van inv.nr. 54 van het rechterlijk archief. Met indexen op persoons- en plaatsnamen, straten, landerijen, beroepen, gebouwen en voorwerpen. Kamper genealogische en historische bronnen, deel 18B, Kampen 1998. Aanwezig achterin de studiezaal.
Overdrachten (met register van verwijzingen)
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1400-1500 RA 53-74
--- 17e eeuw RA 53-74
--- 18e eeuw RA 53-74
5.3De archieven der Kerken en Kloosters
Necrologium van de St. Nicolaaskerk
Inhoud Periode Vindplaats
Persoonsnamen 13e tot de 16e eeuw Inv. Kerken en Kloosters nr. 1
K.375-382
5.4Armenkamer
St. Cunera Memorie
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1476-1580 Inv. Armenkamer nr. 235
K.323-327
Schepenmemorie
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1454-1568 Inv. Armenkamer nr. 1
K.328-329
Legger van renten en eigendommen
Inhoud Periode Vindplaats
--- aangelegd 1558 Inv. Armenkamer nr. 849
Bronnenuitgave:
  • -Kees Schilder, Archief van de Armenkamer, aangelegd in 1558. Bewerking van inv.nr. 849. Bevat transporten en testamenten. Met indexen op persoons-, plaats- en zaaknamen. Kamper genealogische en historische bronnen, deel 17, Kampen 1998. Aanwezig achterin de studiezaal.
5.5Gasthuizen
Register van proveniers
Inhoud Periode Vindplaats
--- Aangelegd 1837 Inv. Gasthuizen nr. 277
Register van proveniers
Inhoud Periode Vindplaats
--- Aangelegd 1837 Inv. Gasthuizen nr. 276
--- 1692 - 1828 Inv. Gasthuizen nr. 273-275
5.6Weeshuizen
Naamstaten van wezen die in het tehuis en elders woonachtig zijn
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1874-1884 Inv. Weeshuizen nr. 300
Naamregister der Weezen op de 1 july 1859 in het gesticht aanwezig en vervolgens daarin opgenomen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1859-1922 Inv. Weeshuizen nr. 153
Stamboek der weeskinderen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1812-1911 Inv. Weeshuizen nrs. 294-295
Register van de wezen die door de Armenkamer, en sedert 1693 door het Armenweeshuis, onderhouden worden
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1653-1866 Inv. Weeshuizen nrs. 290-292
5.7Nieuw Archief
Registers van vertrokken personen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1837-1939 NA 1029-1079
Registers van ingekomen personen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1838-1934 NA 977-1028
Alfabetische lijst van gelijknamige personen
Inhoud Periode Vindplaats
--- z.j. (1910) ---
Registers van ingekomen militairen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1865-1877 NA 1080-1092
Registers van vertrokken militairen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1865-1877 NA 1093-1105
Het Instructiebataljon
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1865-1877 1255 a-j
Zie film
Hoofdcursus
Inhoud Periode Vindplaats
--- --- 1255 k-l
Zie film
5.8Overig
Soldatenhuwelijken (kopie)
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1649-1811 ---
Het administratieboek van een ziekenhuis als genealogische bron (betaling van groefgelden, plaatsgelden). Bevat diverse namen.
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1641-1796 Zie overdruk "Ned. Leeuw" jaargang 1913 (Bibliotheek nr. B01953)
Soldatenhuwelijken in Overijssel (kopie)
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1641-1796 ---
6Kampereiland
---
7Kamperveen
---
8Mastenbroek
---
9Schokland
Register van testamenten, overdrachten en voogdijstellingen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1802-1810 Rechterlijk archief Schokland, inv.nr. 236
Register van testamenten en ondertrouw
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1803-1806 Rechterlijk archief Schokland, inv.nr. 237
Alfabetische naamstaten der Nationale Militie
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1809-1859 Archief van de gemeente Schokland, inv.nr. 231
Inschrijvingsregister der Nationale Militie
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1828-1859 Archief van de gemeente Schokland, inv.nr. 232
Register van manschappen, die zijn aangewezen voor de Nationale Militie
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1845-1859 Archief van de gemeente Schokland, inv.nr. 233
10Wilsum
---
11IJsselmuiden
Register van testamenten en voogdijstellingen en -rekeningen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1630-1742. Met hiaten Schoutambt IJsselmuiden, inv.nr. 23-27
Registers van testamenten en codicillen
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1743-1808 Schoutambt IJsselmuiden, inv.nrs. 28-30
Minuten van testamenten
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1808-1811 Schoutambt IJsselmuiden, inv.nr. 31
50e penning
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1772-1806 Schoutambt IJsselmuiden, inv.nrs. 76-78
12Zalk en Veecaten
Registers van testamenten
Inhoud Periode Vindplaats
--- 1803-1808 Schoutambt Zalk en Veecaten, Archief van de schout, inv.nr. 19
--- 1808-1810 Schoutambt Zalk en Veecaten, Archief van de schout, inv.nr. 20

terug naar boven