Kerkelijke boeken

Een overzicht van kerkelijke boeken (periode vóór 1811) met verwijzing naar de herkomst / plaats.

1Doop, Trouw en Begraafboeken
1.1Emmeloord (op Schokland)
Rooms-Katholieke kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Geboren 1805-1810 K.340
Doop 1714-1812 K.355-356
Doop 1812-1846 zie O.L.V. Parochie nr. 7
Doop 1846-1859 K.512
Trouw 1714-1812 K.357
Trouw 1812-1846 zie O.L.V. Parochie nr. 7
Trouw 1846-1851 K.513
Overlijden 1750-1812 K.358
Overlijden 1811 K.342
Overlijden 1819-1846 zie O.L.V. Parochie nr. 7
Overlijden 1846-1858 K.514

N.B.: De map met O.L.V. Parochie ligt in het depot. Als u die in wilt zien kunt u dat vragen aan de dienstdoende studiezaalmedewerker.

terug naar boven

1.2Ens (op Schokland)
Gereformeerde Kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1688-1813 K.350-351
Ondertrouw / Trouw 1805-1810 K.353-354

terug naar boven

1.3Grafhorst
Hervormde Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1775-1819 archief 'Hervormde Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst' nr. 8 (blauwe map)

terug naar boven

1.4's-Heerenbroek
---

terug naar boven

1.5Kampen
Hervormde Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 17e eeuw K.1-49
Doop 18e eeuw K.50-100
Ondertrouw 17e eeuw K.101-142
Ondertrouw 18e eeuw K.143-177
Trouw 17e, 18e en 19e eeuw K.178-230
Bovenkerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Begraven 16e en 17e eeuw K.231-254
Begraven 18e en 19e eeuw K.255-277
Broederkerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Begraven 18 jul. 1747-25 okt. 1811 K.279 (zie ook 'Ned. Leeuw' jaargang 1929, pag. 95.)

N.B.: De 'Ned. Leeuw' is te vinden in de studiezaal, in de kast rechts naast de klappers

Buitenkerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1849-1933 archief 'Hervormde Gemeente' nrs. 150-157 (blauwe map)
Begraven 1 nov. 1778-6 jan. 1812 K.280-304

N.B.: Het archief 'Hervormde Gemeente' (blauwe map) is te vinden links achterin de stille studiezaal

Lutherse Kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1647-1812 K.478-488
Ondertrouw 1815-1834 K.305
Ondertrouw / Trouw 1647-1810 K.489-494
Begraven 1 nov. 1778-6 jan. 1812 K.280-304
Doopsgezinde Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Geboorte 1730-1816 K.312
Trouw 1740-1806 K.313 (zie ook Stadhuis -> Ondertrouw -> klapper 508)
Ondertrouw / Trouw 1647-1810 K.489-494
Begraven 1 nov. 1778-6 jan. 1812 K.280-304

N.B.: Zie ook archief 'Doopsgezinde Gemeente', inventarisnummers 1 en 367

Israëlitische Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Geboren 15 apr. 1794-8 okt. 1811 K.321
Besnijdenis 15 apr. 1794-8 okt. 1811 K.322
Franse (Waalse) Kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1652-1809 K.474-475
Ondertrouw / Trouw 1654-1809 K.476-477
Begraven 10 mrt. 1727-1754 K.278
Rooms-Katholieke Paterskerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1652-1672 zie O.L.V. Parochie nrs. 1, 2 en 5
Doop 1671-1693 zie O.L.V. Parochie nrs. 1, 2 en 5
Doop 1687-1831 zie O.L.V. Parochie nrs. 1, 2 en 5
Doop 1732-1812 K.417-441
Trouw 1652-1673 zie O.L.V. Parochie nrs. 1, 2 en 5
Trouw 1654-1809 K.442-450

N.B.: De map met O.L.V. Parochie ligt in het depot. Als u die in wilt zien kunt u dat vragen aan de dienstdoende studiezaalmedewerker.

Rooms-Katholieke Pastoorskerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1676-1692 zie O.L.V. Parochie nr. 3
Doop 1692-1731 zie O.L.V. Parochie nr. 4
Doop 1732-1738 zie O.L.V. Parochie nr. 4
Doop 1732-1812 K.451-464
Doop 1796-1799 zie O.L.V. Parochie nr. 3
Doop 1799-1823 zie O.L.V. Parochie nr. 3
Doop 1808-1870 zie O.L.V. Parochie nr. 6
Trouw 1677-1692 zie O.L.V. Parochie nr. 3
Trouw 1732-1812 K.465-473
Trouw 1796-1814 zie O.L.V. Parochie nr. 3
Trouw 1814-1824 zie O.L.V. Parochie nr. 3
Overlijden 1625-1681 zie O.L.V. Parochie nr. 3
Overlijden 11 mrt. 1759-1 aug. 1779 K.315
Overlijden 1781-1808 zie O.L.V. Parochie nr. 3
Overlijden 1808-1826 zie O.L.V. Parochie nr. 3

N.B.: De map met O.L.V. Parochie ligt in het depot. Als u die in wilt zien kunt u dat vragen aan de dienstdoende studiezaalmedewerker.

Stadhuis
Inhoud Periode Nadere toegang
Ondertrouw --- K.495-511

terug naar boven

1.6Kampereiland
Nederduits-Gereformeerde Kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1670-1810 K.344-347
Ondertrouw / Trouw 1669-1811 K.406-416

terug naar boven

1.7Kamperveen
---

terug naar boven

1.8Mastenbroek
---

terug naar boven

1.9Schokland
Rooms-Katholieke Kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Ondertrouw / Trouw 1795-1810 K.339
Ondertrouw / Trouw 1804-1806 K.343
Ondertrouw / Trouw 1805-1810 municipaliteit K.340
Overlijden 1741-1749 K.338

terug naar boven

1.10Wilsum
---

terug naar boven

1.11IJsselmuiden
Gereformeerde Kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1737-1775 K.515
Ondertrouw / Trouw 1737-1775 K.517-518
Trouw 1791-1868 K.516
Hervormde Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Doop 1791-1870 archief 'Hervormde Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst' nrs. 6-7 (blauwe map)

terug naar boven

1.12Zalk en Veecaten
---

terug naar boven

2Lidmaten
2.1Emmeloord (op Schokland)
---

terug naar boven

2.2Ens (op Schokland)
Gereformeerde Kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Lidmaten 1688-1791 K.352

terug naar boven

2.3Grafhorst
Hervormde Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Lidmaten 1792-1870 archief 'Hervormde Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst' nr. 9 (blauwe map)

N.B.: Het archief 'Hervormde Gemeente' (blauwe map) is te vinden links achterin de stille studiezaal

terug naar boven

2.4's-Heerenbroek
---

terug naar boven

2.5Kampen
Hervormde Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Lidmaten 1579-1851 Kaartsysteem (N.B.: Kaarten niet uit de bakken nemen a.u.b.)
Lidmaten 1851-1913 archief 'Hervormde Gemeente' nrs. 100-108 (blauwe map)
Register van aangevraagde attestaties 1907-1964 archief 'Hervormde Gemeente' nr. 275 (blauwe map)
Register van ingekomen attestaties 1904-1964 archief 'Hervormde Gemeente' nr. 276 (blauwe map)

N.B.: Het archief 'Hervormde Gemeente' (blauwe map) is te vinden links achterin de stille studiezaal.

N.B.: Het kaartsysteem is te vinden in de kast rechts naast de klappers.

Lutherse kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Lidmaten 1646-1836 K.306-309
Lidmaten militairen 1737-1800 K.310-311

Zie ook de inventaris van Don, deel III, inventarisnrs. 30-43, links achterin de stille studiezaal.

Doopsgezinde Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Lidmaten 1735-1822 K.314
Register van leden (alfabetisch geordend)Lidmaten 1826-1965 archief 'Doopsgezinde Gemeente' nrs. 25-26 (blauwe map)
Lijst met leden (z.j.) ca. 1970 archief 'Doopsgezinde Gemeente' nr. 27 (blauwe map)
Ingekomen attestaties 1841-1959 archief 'Doopsgezinde Gemeente' nrs. 28-29 (blauwe map)
Kinderboek 1730-1816 archief 'Doopsgezinde Gemeente' nr. 30 (blauwe map)
Kinderboek 1741-1913 archief 'Doopsgezinde Gemeente' nr. 31 (blauwe map)
Kinderboek aangelegd 1933, voortgezet tot 1951 archief 'Doopsgezinde Gemeente' nr. 32 (blauwe map)

N.B.: Het archief 'Doopsgezinde Gemeente' (blauwe map) is te vinden links achterin de stille studiezaal.

Zie ook de inventaris van Don, deel III, inventarisnrs. 1 en 103, links achterin de stille studiezaal.

terug naar boven

2.6Kampereiland
Nederduits-Gereformeede Kerk
Inhoud Periode Nadere toegang
Lidmaten 1670-1810 K.348-349

terug naar boven

2.7Kamperveen
---

terug naar boven

2.8Mastenbroek
---

terug naar boven

2.9Schokland
---

terug naar boven

2.10Wilsum
---

terug naar boven

2.11IJsselmuiden
Hervormde Gemeente
Inhoud Periode Nadere toegang
Lidmaten 1792-1870 archief 'Hervormde Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst' nr. 9 (blauwe map)

N.B.: Het archief 'Hervormde Gemeente' (blauwe map) is te vinden links achterin de stille studiezaal

2.12Zalk en Veecaten
---

terug naar boven