Doop-, Trouw-, Begraafregisters en Besnijdenissen

Doop-, trouw-, en begraafregisters zijn boeken waarin kerken gegevens over hun leden bijhielden. In de boeken vermeldden predikant, pastoor of koster chronologisch wie er in de kerk werden gedoopt, wie er trouwden en werden begraven. Elke kerk had een eigen manier om de kerkboeken bij te houden. Daarom verschilt de informatie per plaats en per kerkgenootschap.

Daarnaast zijn er nog beperkte gegevens (besnijdenissen) van de Joodse Gemeenschap van Kampen die zijn opgemaakt in de synagoge.