Hogeschooldag Kampen

Hogeschooldag

Hogeschooldag

Omgeving Broederbrug en Broederkerk tijdens de Hogeschooldag Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

De archieven van deze kerk zijn ondergebracht in het Archief- en Documentatiecentrum van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland, Broederweg 16 Kampen.