Vischrookerij

Palingrokerij Van Heerde

Palingrokerij Van Heerde

In 1859 moesten de bewoners van het eiland Schokland op last van koning Willem III hun woonplaats verlaten. Zo’n 500 eilandbewoners vestigden zich in de wijk Brunnepe. De vissers van Schokland gaven de visserij in Brunnepe een enorme impuls. Dit uitte zich onder andere in de bouw van visrokerijen. Brunnepe volgde daarmee in de voetsporen van andere plaatsen rondom de Zuiderzee, denk daarbij vooral aan Monnikendam, Huizen en Volendam. Het enige dat tegenwoordig nog herinnert aan deze tijd is de voormalige ‘Vischrookerij van Van Heerde’ aan het Slagersplein.

De bouwgeschiedenis van deze rokerij vangt aan in 1881. In dat jaar kreeg G.A. Kroes een vergunning voor het oprichten van een rokerij. Deze eerste rokerij bestond uit vijf vishangen, waarin de vis werd gerookt en gedroogd. Op korte afstand daarvan werd in 1886 het dubbelhuis met de naam ‘Molenzigt’ gebouwd. Dit huis is genoemd naar de verdwenen houtzaagmolen van Swart, die aan het eind van de 19de eeuw door bliksem werd verwoest.

In 1901 vond de eerste uitbreiding van de visrokerij plaats, toen Hendrik van Heerde twee, iets hogere, hangen bouwde. Zoon Jan mocht de eerste steen metselen. Het gebouw werd daarna nog een aantal keer uitgebreid. Uiteindelijk bestond de visrokerij in 1917 uit elf vishangen. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 liep de visvangst en daarmee ook het emplooi voor de rokerij terug. De rokerij in Brunnepe werd in 1955 stilgelegd.

De foto geeft een beeld van de visrokerij in betere tijden. Op het bord op de voorgrond staat ‘paling rokerij van H. van Heerde. Kampen’. Hendrik van Heerde, de man van de eerste vergroting in 1901, is de derde persoon rechts op de foto. Hij poseert samen met zijn gezin, waaronder zijn zes kinderen, en zijn personeel in de visrokerij. Over de visrokerij is een expositie ingericht in Vloeddijk 1. Deze kunt u tijdens de huiskamerbijeenkomsten van de historische vereniging ‘Jan van Arkel’ en op vrijdagmiddag 27 december en zaterdagmiddag 4 januari van 13:30 – 17:00 bezichtigen.

 

Gerelateerde artikelen

Openbare lagere school met raadkamer te Grafhorst