Omgeving Cellebroederspoort

Omgeving Cellebroederspoort, de huizen links op de foto werden gebouwd in 1892.

Omgeving Cellebroederspoort, de huizen links op de foto werden gebouwd in 1892.

Een foto uit omstreeks 1893. Hierop staat de Cellebroederspoort van Kampen, één van de markante monumenten uit het verleden van de stad. Wat ook de aandacht trekt is de omgeving. Dit is sinds omstreeks 1893 sterk veranderd.

De Cellebroederspoort is één van de vijf poorten die in 1465 over de Kamper toegangswegen werden gebouwd en werd oorspronkelijk St. Nicolaaspoort genoemd. .
Vanaf de 16e eeuw verloren de vestingwerken van Kampen steeds meer de rol als verdedigingswerken omdat de intensivering van aanvalswapens veranderde. De poort werd daarom in 1617 vernieuwd tot “ornament van de stad”. Dit, naar een ontwerp van de Kampenaar Thomas Berendtsz.

In 1475 werd in de directe nabijheid van de poort een klooster gebouwd ten behoeve van de Cellebroeders. Dit klooster is ontstaan uit een schenking van de Kamper priester Hartwich van den Vene. Een van de drijfveren van deze broeders was een gemeenschappelijke sociale bewogenheid. Ze verzorgden zieken en krankzinnigen. Vanaf 1485 gingen de Cellebroeders als orde verder en leefden volgens de regels van Sint- Augustinus. De poort werd na de komst van deze broeders Cellebroederspoort genoemd.
Na de Reformatie, toen de kloosters werden opgeheven, werd het gebouw  van de Cellebroeders vanaf 1592 bestemd voor wezen. Deze situatie is gebleven tot na de Tweede Wereldoorlog. Daarna zou het gebouw  – zo was de wens van het college van B. en W.-  een bestemming kunnen krijgen als politiebureau. De eigenaren, de Regenten der Weeshuizen, waren hier tegen en hielden vast aan de oorspronkelijke bestemming: de huisvesting van weeskinderen. Op 20 april 1949 werd echter de Lukasstichting geopend, een, zoals men dat toen noemde, debieleninternaat.

Wat op de bijgevoegde foto ook sterk in het oog springt zijn de grasperken en de fontein. Op deze plek stroomde ooit een watertje dat de stadsgracht vlak achter de genoemde poort verbond met de Burgel. Dit stroompje werd de Cellespijp genoemd en werd gedempt in 1871. De fontein op de foto had een functie van louter decoratie.
De huizen links op de foto werden gebouwd in 1892.

Gerelateerde artikelen

HBS Kampen