Dorpskern IJsselmuiden

Dorpskern IJsselmuiden (Winter 1950)

Dorpskern IJsselmuiden (Winter 1950)

IJsselmuiden, de Dorpsweg in de winter van 1950. Links de Christelijke School en in het midden de toren van de Nederlands Hervormde Kerk. Rechts op de foto de zijgevel van ‘Huize Java’, dat omstreeks 1760 gebouwd was door een gepensioneerde kapitein van het Indisch Leger.

IJsselmuiden is een oud dorp, dat al wordt genoemd in een Middeleeuwse oorkonde uit 1133. In die tijd lag het dorp, waarvan de naam is afgeleid van het Nedersaksische “Iesselmuun”, aan de monding van de IJssel. Het is ontstaan uit verschillende hooggelegen kernen. Over één van deze zandbanken loopt nu de, op de foto afgebeelde, Dorpsweg.

De Nederlands Hervormde Kerk van IJsselmuiden behoort tot de oudste in de gemeente Kampen. Delen stammen uit omstreeks 1200. Dit is te zien aan de muren van de kerk, die deels nog zijn opgetrokken uit tufsteen. Tevens zijn er bogen die terug gaan tot de Romaanse tijd. We spreken dan over de Middeleeuwen.
In de loop der eeuwen heeft deze kerk verschillende uitbreidingen gehad, onder andere in 1912. Delen van het interieur zijn echter veel ouder: de preekstoel is uit 1630, twee banken en een tafel stammen uit 1647 en één der koperen kronen draagt de datum 1791. Het orgel is uit 1716. Dit stond echter eerst in de Lutherse Kerk te Utrecht en is gemaakt door M. Verhofstad. In de toren hangen kerkklokken waarvan één der oudsten gemaakt is door F. Hemony in 1647. Kerkklokken dienden niet alleen er voor om de mensen op te roepen voor de kerkdienst maar ook te waarschuwen bij gevaar. In de vroegste geschiedenis werd ook geloofd dat het luiden van klokken boze geesten verjoeg. Het was niet vreemd om klokken namen te geven.

‘Huize Java’ is in zijn bestaansgeschiedenis onder andere een bakkerij geweest. Hier werkte tot 1909 bakker Simon van Halm. Later is hij voor zichzelf begonnen. Hij maakte lange werkdagen. Het was bijvoorbeeld voor hem niet ongewoon in de nacht van vrijdag op zaterdag door te werken.

Op de foto is te zien hoe de dorpskern van IJsselmuiden bedekt is door een laag sneeuw. Het weer in 1950 was nogal grillig: er waren eind april 1950 nog winterse buien terwijl er in juni een hittegolf was.

Gerelateerde artikelen

Het postkantoor