Notariële akten

Bent u op zoek naar uw voorouders of wilt u meer weten over uw woning? In de notariële akten is veel genealogische informatie of informatie voor huizenonderzoek terug te vinden.

Waaraan moet u denken bij notariële akten? Het betreft de akten die zijn opgemaakt door notarissen of hun klerken. Net als tegenwoordig werden sinds de Middeleeuwen juridische stukken opgemaakt door een notaris. De notariële akten die u op onze site kunt raadplegen zijn akten uit de negentiende eeuw en bij verschillende notarissen opgesteld. Met dank aan onze vrijwilligers kunt u in onze database zoeken. Zij hebben namelijk zorg gedragen voor het invoeren van de akten en de daarop gemaakte oorspronkelijke fiches. De fiches zijn in het verleden gemaakt als index op de notariële akten. Er is voor gekozen om de fiches ook voor u zichtbaar te maken. Deze zijn echter nog niet gecontroleerd en kunnen nog fouten bevatten.

De verschillende notarissen met hun vestigingsplaats ( vetgedrukt = gereed; cursief = in bewerking):

Notaris:   Plaats: Periode:
Fredrik Lodewijk Rambonnet Kampen 1811
Gerrit Jan van Wijhe Kampen 1811-1825
Hendrik Rudolph Verhaagen IJsselmuiden 1812-1824
Isaac Augier Kampen 1812-1828
Francois Rambonnet Kampen 1812, 1825-1842
Hendrik Rudolph Verhaagen Kampen 1823-1825
Jan Meilink Kampen 1829-1842
Francois Rambonnet  Kampen 1842-1844
Jan Meilink Kampen 1843-1859
Frederik Lodewijk François Rambonnet Kampen 1845-1886
A. Höfelt Kampen 1860-1884
J.B. van de Dussen Kampen 1861-1887
D. Bakker Kampen 1880-1889
H.H. Jansen Höfelt Kampen 1885-1895
V. van de Willigen Kampen 1887-1895
 

De volgende akten kunt u o.a. aantreffen:

  • schuldbekentenissen
  • koopakten
  • testamenten
  • boedelverkopen
  • volmachten
  • transport van onroerend goed

Stamboomonderzoek

In testamenten kunt u veel informatie over uw voorouders aantreffen. Niet alleen de bezittingen worden genoemd, maar ook de erfgenamen. Echtgeno(o)t(e), broers, zussen en/of kinderen staan hier dus vaak beschreven. Naast de naam zelf is er wellicht nog meer informatie over de beschreven persoon(en) te vinden. Vaak werd het beroep van de testateur vernoemd en het woonadres. Zie verder bij Stamboomonderzoek voor meer informatie.

Huizenonderzoek

In zowel testamenten als schuldbekentenissen en koopakten kunt u veel informatie over uw huis vinden. Wie waren de voormalige eigenaren van uw woning? Zie Huizenonderzoek voor meer informatie.

Een andere bron van informatie over eigenaren van een huis zijn de notariële archieven uit de periode 1811-1925 van Kampen. Afhankelijk van de tijdsperiode gaat het om één of meer notarissen. De gevonden koopakte verwijst weer naar de vorige eigenaar. Notarissen waren vanaf 1838 wettelijk verplicht om in elke eigendomsakte de naam van de vorige eigenaar te vermelden en het kadasternummer van het perceel. Vóór 1838 hielden Nederlandse notarissen zich daar niet altijd aan. Van IJsselmuiden zijn er notariële akten aanwezig over de periode 1811-1823 van notaris H.R. Verhaagen. U kunt hier o.a. zoeken op straatnaam of op wijk.