Linnenweversgilde

Foto van het linnenweversgilde-poortje, gelegen aan de Groenestraat 160, destijds was de destilleerderij Siebrand ernaast gelegen. Het poortje geeft nu toegang tot de Vrijgemaakte Theologische Universiteit.

Het gildeboek van het Severins- of Linnenweversgilde gaat over de periode 1658-1664 en is samen met diverse andere gildeboeken in te zien bij het Stadsarchief.

Bij publicatie van het Uivoerend Bewind van de Bataafse Republiek werd besloten de gilden, die tot doel hadden bescherming van het vak en vakgenoten, op te heffen op 12 november 1798. Op dit tijdstip waren nog aanwezig de gilden van kramers, drapeniers, ververs en glazemakers, smeden en koperslagers, bakkers, timmerlieden, schippers, chirurgijns, linnenwevers, tappers, kleermakers, schoenmakers en looiers, en metselaars.