Huizenonderzoek Kampen voor 1811

Periode vóór 1811

Eigenaren

Vóór de invoering van het kadaster bestond er geen uniforme registratie van eigenaren. Het terugvinden van eigenaren wordt dan een stuk ingewikkelder.

Transportakten

Overdracht van onroerend goed kreeg vanaf 1560 pas rechtsgeldigheid na inschrijving bij het gerecht. Aan deze inschrijving was tevens een overdrachtsbelasting verbonden.

In het Rechterlijk Archief Kampen kunt u de transportakten (=oplatingen) zoeken. Deze kunt u daar tot 1811 terugvinden. De tekst van zo'n akte is vaak een standaardtekst. Een transportakte vermeldt de naam van de oude en nieuwe eigenaar, de aanslag voor de onroerend goedbelasting (de verponding), de koopprijs en een verwijzing naar het vorige transport, met datum. Wat helaas vaak ontbreekt is een verwijzing naar een notariële akte waarin de koop is overeengekomen of naar de veiling waarop dat gebeurde. Er waren voor 1811 namelijk geen notarissen in Kampen.

  • Rechterlijk Archief Kampen, inv.nrs. 53-74, registers van oplatingen, periode 1438-1811 (Vergelijk: J. Don, Deel I). Met toegang: klapper op naam koper, verkoper, omschrijving onroerend goed met belendingen, datum akte en folionummer, aanwezig op de studiezaal

Testamenten

  • Rechterlijk Archief Kampen, inv.nrs. 136-155 register van testamenten, periode 1598-1811, sommige delen met klapper (Vergelijk: J. Don, Deel I).
  • Rechterlijk Archief Kampen, inv.nrs. 156-162 besloten testamenten, periode 1655-1809, met klapper (Vergelijk: J. Don, Deel I)

Openbare verkopingen

  • Rechterlijk Archief Kampen, inv.nrs. 196-210, Vendueboek, register van gehouden venduen (= register van openbare verkopen); periode 1662-1798 (Vergelijk: J. Don, Deel I).
  • Rechterlijk Archief Kampen, inv.nrs. 183-189, condities en voorwaarden bij gerechtelijke verkopingen; periode 1652-1770 (Vergelijk: J. Don, Deel I).

Registers van de 50ste penning

Deze geheven belasting op de opbrengst van onroerend goed geeft onder meer informatie over de namen van eigenaren, beroepen, soort onroerend goed met belendingen en de koopprijs.

  • Oud Archief Kampen, inv.nrs. 1422-1425, registers van de 50ste penning; periode 1724-1806.