Rechterlijk Archief Kampen

Door Gerrit Eijander

De Libri Causarum of boeken van rechtszaken in het Rechtelijk Archief van Kampen (RAK), bestaan uit een serie van vier registers.

Deze hertaling betreft het inv. nr. 233 en beslaat de periode 1638-1715

Download deze hertaalde versie

Dit deel is hertaald, dat wil zeggen: alle oude teksten zijn in leesbaar Nederlands geschreven. Het voordeel daarvan is dat het makkelijker te lezen is en degenen die onderzoek doen kunnen het origineel altijd nader raadplegen.

In de oorspronkelijke tekst die soms moeilijk leesbaar is, worden namen van personen vaak op verschillende wijze geschreven, daarom heb ik heb deze namen ook wel weergegeven zoals ze te lezen waren in het origineel.

De namen van plaatsen, straten en overige zijn in de huidige schrijfwijze weergegeven, een uitzondering daargelaten.
Teksten tussen [haakjes] zijn mijn toevoegingen en aanvullingen.
De getallen [23] in de tekst geven aan op welke bladzijde in het origineel, de betreffende tekst staat, dit om het zoeken in het origineel makkelijker te maken
Ook bij iedere zaak heb ik aangegeven van welk misdrijf er sprake is. Tenslotte zijn toegevoegd de indexen van namen, beroepen enz.
Mijn dank aan Kees Schilder die de teksten doorgenomen heeft, zijn op en aanmerkingen zijn in de teksten verwerkt.
Het gedeelte betreffende het misbruik van Willemtien van Bronckhorst, was al door Kees Schilder hertaald en heb ik van hem overgenomen.
Verder mijn dank aan Gert Hak, die mijn teksten op taalfouten heeft gecorrigeerd.

Tenslotte Annick Alink, die mij adviezen en raad heeft gegeven en aan de mensen bij het stadsarchief, die mij steeds voorzagen van de betreffende boeken.

Gerrit Eijlander

De originele versie

Download de originele versie