Zitorde

Zitorde

Zitorde

Deze tekening toont de zitorde tijdens de Hanzevergadering te Lübeck. In de 13e en 14e eeuw was de stad Kampen al zo aanwezig in het Oostzeegebied dat Kampen als het ware op natuurlijke wijze was ingegroeid en meegegroeid in de Hanze.

De stad Kampen had zich echter zo zelfstandig en vaak afstandelijk opgesteld, dat een ‘wederopname’ in de 15e eeuw van alle zijden verstandig werd geacht om de verhoudingen nog eens duidelijk te maken. De formele toetreding van Kampen tot deze vergadering vond plaats in 1441.

Op deze 19de eeuwse reproductie is de voorzitterstafel aan de raadszendboden van Lübeck toebedeeld. Aan de rechterzijde werden de Nederlandse Hanzesteden geposteerd met een prominente plek voor Kampen.

Het Stadsarchief Kampen bevat vele charters die gaan over rechten en plichten die voortvloeiden uit de handel in het Oostzeegebied. In onze bibliotheek hebben we zowel oude als nieuwe publicaties die gaan over de Hanze (ook in het Duits).