De Kogge toen en nu

Deze getekende kogge komt uit het Digestum Vetus. Dat is een door de secretaris van Kampen geïllustreerd stadsregister uit de 2e helft van de 15e eeuw.

De kogge staat symbool voor de Hanze en maakt het belang duidelijk van deze ‘bulkcarrier’ bij uitstek. Al in de 13e eeuw dreef de stad Kampen handel in het Oostzeegebied en in 1307 kreeg Kampen recht op een eigen nederzetting langs de Oostzeekust. Kampen kreeg belangrijke privileges in het Oostzeegebied. Het belangrijkste is verwoord in het oudste document uit 1251 van koning Abel van Denemarken en wordt bewaard in het Stadsarchief.

Als het gaat om de Hanze en de rol van Kampen daarin, bezit het Kamper Stadsarchief een groot aantal primaire en secundaire bronnen.

De Kamper kogge in actie op de IJssel. Het is een replica van de kogge opgegraven in 1983 op kavel OZ 36 in Zuidelijk Flevoland. Meer informatie over de Kamper kogge op http://www.kamper-kogge.nl/.