Universele Verklaring over Archieven

Universele Verklaring aangenomen

De Algemene Conferentie van de UNESCO heeft in november een Universele Verklaring over Archieven goedgekeurd. Deze benadrukt het belang van archieven in de moderne maatschappij. Archieven leggen besluiten, handelingen en herinneringen vast. Archieven zijn uniek en onvervangbaar erfgoed.

De Universele Verklaring over Archieven is op 10 november 2011 met algemene stemmen aangenomen.

Archieven
Archieven hebben een sleutelrol in administratieve openheid en democratische verantwoording. Daarnaast zijn ze de bewaarplaats van het collectieve sociale geheugen. Goed archiefmanagement is een voorwaarde voor het openbaar bestuur van nu en voor de toegankelijkheid van de informatie voor burgers.

Initiatief
De verklaring is een initiatief van de International Council on Archives (ICA). De archiefsector kan hiermee het bewustzijn over archieven bij het grote publiek en bij de belangrijke besluitvormers verder vergroten.

Universele Verklaring over Archieven