• Home
  • Nieuws
  • Stadswandeling Kamper Oorlogsgeschiedenis

Stadswandeling Kamper Oorlogsgeschiedenis

In opdracht van het 4 / 5 mei Comité Gemeente Kampen, hebben wij als Stadsarchief Kampen met de Historische vereniging Jan van Arkel een educatieve stadswandeling voor het basis- en voortgezet onderwijs samengesteld. 

Het werkboek is getiteld ‘Alle waarden draaien om. Kampen bezet en bevrijd 1940-1945’. Via het werkboek met de wandelroute leren de leerlingen de lokale oorlogsgeschiedenis van de binnenstad in Kampen kennen.

Het is een wandeling langs 20 locaties in de stad waaraan interactieve opdrachten gekoppeld zijn. Op deze manier blijven de scholieren aangehaakt bij ‘herdenken en vieren’ en worden zij aangespoord om na te denken over de dilemma’s van leven in oorlogstijd.

In totaal zijn er 3.000 exemplaren gedrukt, die verspreid zijn onder groep 7 en 8 van het basisonderwijs, en aan de 1e en de 2e klas van het voortgezet onderwijs.

Op donderdag 15 april reikte burgemeester Bort Koelewijn het eerste exemplaar van het boekje met de educatieve stadswandelingen uit aan groep 8 van de Mgr. Zwijsenschool.

 

 

Educatieve wandelroutes

De scholieren kiezen zelf het startpunt, want dat is vrijheid toch? Vervolgens wordt er een route gestart. De eindopdracht vindt plaats op de basisschool met de zogenoemde ‘Vredesduif’ opdracht. De vredesduiven worden tentoongesteld in De Stadskazerne, Oudestraat 216, om zo te laten zien dat er bij de jeugd aandacht is voor deze belangrijke periode in de Vaderlandse geschiedenis.

Dankzij bijdragen van het Groot Burgerweeshuis Kampen, Camper Algemeen Steunfonds, Kampen Partners, Binnenstad Ondernemers Kampen en de gemeente Kampen is dit project mogelijk gemaakt.  

Kampen Stadsgids app

Naast het schoolmateriaal zijn er in de gratis Kampen Stadsgids app voor op de telefoon twee oorlogswandelingen. De eerste ‘Stadswandeling Kampen in Oorlogstijd’, is gericht op het volwassen publiek. Deze wandeling is ook grotendeels te volgen met gesproken tekst op de diverse locaties. En met de gps uitgeschakeld ook vanuit de luie stoel te volgen. Zo hopen we dat iedereen deze wandeling kan doen. 

De tweede wandeling volgt de locaties uit het werkboek ‘Stadswandeling Kampen Bezet en Bevrijd 1940-1945’ die aan het onderwijs is uitgereikt.

Het werkboekje is vanaf volgende week ook verkrijgbaar bij Intertoys in Kampen. En zodra het weer kan ook bij de Tourist Info in De Stadskazerne natuurlijk. 

Link naar de Kampen Stadsgids app

De directe link naar de app in iTunes: Kampen Stadsgids app 
De directe link naar de app in de Google Playstore: Kampen Stadsgids App