PRONKSTUKKEN | Boekenweek

Boeken zijn tegenwoordig een alledaags goed. Overal zijn boeken te koop. Het beheersen van lezen en schrijven kan werelden openen en om de mensen aan het lezen te krijgen, wordt veel gedaan om het boek te promoten. 

Boekenweekgeschenk

In 1930 werd voor de eerste keer de Boekenweek georganiseerd. De uitgave die toen onder de aandacht kwam, was De uitgever en zijn bedrijf, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandsche Uitgeversbond. Het jaar erop werd niets onder de aandacht gebracht maar vanaf 1932 kwam het weer tot een jaarlijks Boekenweekgeschenk.

De Tweede Wereldoorlog gooide roet in het eten, toen in 1941 een boekenweek geschenk afkomstig was uit de pen van een Joodse schrijver. Sommige boekenweek geschenken worden echt bekend, zoals de uitgave uit 1948 Oeroeg, van Hella Haase. 

De tegenwoordige boekenweek geschenken worden uitgegeven door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en heeft tot doel het lezen en bezitten van Nederlandstalige boeken te promoten.

Elk jaar is er met de boekenweek een thema. Dit jaar is dit: Moeder de vrouw, over moederschap in het bijzonder. Iedereen heeft een moeder, hartverwarmend of zorgzaam, streng of afwezig. Fictie en non fictie brachten vele markante moeders voort, via dochters en zonen die schrijven over hun moeder, moeders die schrijven over het moederschap. 

Boeken zijn niet weg te denken uit het dagelijks bestaan. Op scholen wordt veel aandacht besteed aan lees- en schrijfonderwijs omdat het beheersen van een goede woordenschat van groot belang kan zijn voor een verder mensenbestaan. Laaggeletterdheid komt echter nog voor, ook in onze huidige maatschappij.

Vroeger was het echter heel normaal, dat de mensen niet konden lezen en schrijven.  Het bezitten van boeken was vooral vroeger weggelegd voor de welgestelden. Zij konden zich boeken veroorloven en zij konden lezen. Zij hadden daar dan ook wel de tijd en gelegenheid voor.

Sinds 1900 was het boek echter ook meer en meer toegankelijk voor de gewone man en groeiden bibliotheken. In de middeleeuwen werden boeken met de hand minutieus overgeschreven op perkament. De opkomst van papier echter zorgde voor een stijging van de boekproductie. De Bibliotheek Kampen is momenteel een belangrijk centrum voor de stad en omstreken, om boeken en tijdschriften te lezen. Een enthousiast team van gemotiveerde medewerkers staat dagelijks hiervoor klaar.

Bibliotheek Kampen

In Kampen werd de eerste Openbare Leeszaal en Bibliotheek op 9 februari 1921 geopend in het Gotisch Huis aan de Oudestraat 158. In het Stadsarchief wordt als herinnering hieraan nog een foto bewaard.

Vandaag de dag leven we meer en meer in een digitale wereld en naast het fysieke boek van papier, karton en inkt, zijn er ook digitale boeken, e-readers en iPads. Zal de boekenkast ooit naar het museum verdwijnen omdat we geheel overgaan op ‘digitaal’? De tijd zal het leren…