Leo Torn en het muziekarchief

Iedere week is vrijwilliger Leo Torn bij ons in het Informatiecentrum te vinden. Voor hem op tafel liggen dan dozen vol muziekstukken. Hij is een echte muziekkenner en inventariseert, bekijkt en beschrijft, alle muziekstukken die we in bewaren in het Stadsarchief.

In 200 grote dozen bewaren we in het Stadsarchief alleen al de bladmuziek van zo’n 2000 muziekstukken (ca. midden 19de eeuw-eerste helft 20ste eeuw), vooral fantasieën, duetten, andante’s en aria’s, ouvertures, marsen, polka’s en walsen.

Wist je dat:
Op initiatief van burgemeester Wttewaall van Stoetwegen werd bij raadsbesluit van 1 juni 1843 het Stedelijk Orkest opgericht. Muzikanten en dirigent kwamen op de gemeentelijke loonlijst te staan. De muzikanten moesten de schutterij begeleiden en er werd ook verwacht dat zij de feestelijkheden in de stad opluisterden. Daarnaast werden er optredens gegeven voor de bevolking op de Nieuwe markt en bij de Buitensocieteit. Later kwam er ook concerten bij in de tuin van het Stadsziekenhuis.

Wat ben je nu aan het doorspitten Leo?
“Dit zijn de marsboekjes van het Stedelijk Muziekkorps uit de 19e eeuw. Per instrument is er een marsboekje.”

Leo is zelf musicus in ruste, speelde trompet en was dirigent. En werkte 43 jaar als muziekdocent bij de Gemeentelijke Muziekschool, wat later Quintus werd. De laatste jaren heeft hij zich verdiept in de uitvoeringspraktijk van historische muziek en is zijn interesse in de muziekgeschiedenis nog meer aangewakkerd.

“Ik geniet en ontdek de mooiste dingen. Het is een prachtig overzicht van de historie van het repertoire van het blaasorkest en van de symphonieorkesten. En ik zorg er nu voor dat al die muziek voor nu en in de toekomst toegankelijk wordt door de bestaande catalogus te corrigeren en aan te vullen. Mijn wens is dat de Harmonie en fanfarewereld het historische repertoire gaat herwaarderen. Er zitten zulke prachtige muziekstukken tussen.

Dit is super interessant bijvoorbeeld voor dirigenten in opleiding. Of voor iedereen die muziekstukken voor blaasinstrumenten wil gaan schrijven. De muziekstukken staan echt aan de beginperiode, de tijd dat orkesten werden opgebouwd. Die ontwikkeling is prachtig om te ontdekken. Want het Harmonie orkest zoals we dat vandaag de dag kennen is in die tijd ontstaan. De saxofoon, de bastuba en de sousafoon zijn toen uitgevonden en bestaande muziekinstrumenten werden doorontwikkeld.”

 


Op deze foto: 
We hadden laatst John Smit bij ons in het Stadsarchief op bezoek. John is woonachtig in Paramaribo, werkte jarenlang als muzikant bij de Luchtmacht. En promoveerde voor zijn studie muziekwetenschappen op de ontwikkeling van de 19e eeuwse militaire muziek in Nederland. Leo Torn liet hem de parels uit ons muziekarchief zien. We bewaren in ons depot zo’n 2000 muziekstukken (ca. midden 19de eeuw tot aan de eerste helft van de 20e eeuw)