Inventarisatie Secretariearchief gemeente Kampen 1934 - 2000

Deel 1 van de bewerking van het secretariearchief gemeente Kampen (SAK) 1934-2000 is afgerond. Alle stukken aanwezig in de archiefbewaarplaats aan de Molenstraat zijn opgenomen in een beschrijvende inventaris. Dat betekent dat er 250 strekkende meter bestuursarchief is beschreven, geselecteerd en toegankelijk gemaakt.

Deel 2 van het SAK staat in de archiefruimte op het stadhuis. Deze 175 strekkende meter gaat bewerkt worden als het nieuwe depot in de Stadskazerne in gebruik wordt genomen. De inventaris is geheel doorzoekbaar via http://tinyurl.com/lmpzemw.