Hanzewijk ontsloten

Op enkele zondagen ’s morgens vroeg trok amateur fotograaf Jan Veenstra, de bijna geboren en getogen Hanzewijker - hij was 1 jaar jong toen hij van de binnenstad naar de Dr. Damstraat vertrok -  gewapend met camera zijn geliefde wijk in. Hij heeft er ruim 40 jaar gewoond en zijn ervaringen in het krantenartikel van de Stentor d.d. 31 januari 2011 gedeeld. Het resultaat van deze fotosafari mag er zeker zijn. Het is de heer Veenstra gelukt om een honderdtal foto’s van hoge kwaliteit te schieten. Zijn beelden doen de oude wijk herleven.  De wijk die in de jaren 2007 en 2008 nagenoeg voor het grootste deel is afgebroken. Het archief heeft de hele productie van Veenstra in haar collectie mogen opnemen en heeft alle foto’s op de website in de Beeldbank gezet. Vanaf de nummers F013072 t/m nummer F013171 zijn deze foto te bekijken via de beeldbank van deze website. Kies voor de Beeldbank en type de bovengenoemde nummers in.