• Home
  • Nieuws
  • Stadskroniek "De Annalibus Quaedam Nota" nu digitaal beschikbaar

Stadskroniek "De Annalibus Quaedam Nota" nu digitaal beschikbaar

'Geschiedenis van een stadssecretaris: Jacob Bijndop'

 

Kampen heeft wellicht de oudste stadskroniek van Nederland. Het betreft laatmiddeleeuwse handschriften van de hand van meerdere auteurs.

Het oudste deel, opgetekend tijdens de ambtstermijn van de Kamper stadssecretaris Jacob Bijndop (1466-1482) is nu digitaal toegankelijk gemaakt.

Dit deel bestrijkt de periode van Adam tot aan het jaar 1481.

Deze editie is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Huygens ING, Stadsarchief Kampen en de projectleider en editeur: Peter Bakker, MA.

http://kroniekvankampen.huygens.knaw.nl/edition/

Tip: via het "Panels"menu (rechts) kunt u een vertaling in hedendaags Nederlands zichtbaar maken. Soms moet u dan het zichtbare deel van uw scherm verschuiven.