Apostillen 1780-1809

De transcripties van vier folianten met de zogenaamde Apostillen van Campen zijn onlangs gereed gekomen. De apostillen zijn een verzameling folianten (21 stuks) met rekesten (verzoek- of bezwaarschriften) uit de periode 1624 tot en met 1809. De rekesten werden door Schepenen en Raad voorzien van een zogenaamde apostille, een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek. De nu gereedgekomen transcripties betreffen de apostillen over de periode 1780 - 1809.

KAMPER GENEALOGISCHE EN HISTORISCHE BRONNEN
 
KAMPEN

1. Schilder, K., Repertorium op afgeloste rentebrieven (Kampen 1981).

2. Schilder, K., Liber Causarum 1474-1604 (Kampen 1982).

2 b Schilder, K. Liber causarum of Boek van rechtszaken 1604 - 1689 : aan de kaak gesteld en verbannen (Kampen 2010)

3. Schilder, K., Digestum Vetus 1448-1478 (Kampen 1983).

4. Vliet, E.G. van, De stad van Avercamp. Kampen in de zeventiende eeuw 1-2

(Kampen 1984)

1   De magistraat

2   De IJsselbrug

5. Schilder, K., Anthony van Mierlo's register van Overijsselse ambtenaren (Kampen

1984).

6. Diender, H.C., Zerkenlijst van de Onze-Lieve- Vrouwe of Buitenkerk te Kampen

(Kampen 1984).

7. Vliet, E.G. van, De stad van Avercamp. Kampen in de zeventiende eeuw 3

(Kampen 1985)

3 De gezondheidszorg

8. Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (Kampen 1985).

1   Geschiedenis van het bestuur van de stad Kampen tot 1808

2a Alfabetische naamlijst

2b Alfabetische naamlijst

9. Vliet, E.G. van, De stad van Avercamp. Kampen in de zeventiende eeuw 4-5

(Kampen 1988).

4 Markten en jaarmarkten

5 Feesten en bijzondere dagen

10. Schilder, K., Inventaris van de zerken in de Bovenkerk (Kampen 1988).

11. Vlliet, E.G. van, De stad van Avercamp. Kampen in de zeventiende eeuw 6

(Kampen 1991)

6   Over edele ehrentrijcke joffers, ehrelievende borgersvrouwen en onkuysche vrouluyden

12. Schilder, K., Repertorium van in de Kamper stedelijke rekeningen opgenomen

rentebetalingen. Lijfrenten 1488-1565 en losrenten 1488-1550 (Kampen 1994).

13. Vliet, E.G. van, Het terrein van het Agnietenklooster tussen Vloeddijk en

Groenestraat (Kampen 1994).

14. Schilder, K., Kamper stedelijke ambtenaren. Namen en aanstellingsvoorwaarden,

1538-1697 (Kampen 1994).

15. Schilder, K., Kamper stedelijke ambtenaren. Namen en aanstellingsvoorwaarden,

1668-1816 (Kampen 1995).

16a. Schilder, K., Civiele procedures 1515-1555. Bewerking van inventarisnummer 106 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen 1997).

16b Schilder, K., Civiele procedures 1549-1610. Bewerking van inventarisnummer 107 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen 1997).

16c Schilder, K., Civiele procedures 1533-1647. Bewerking van inventarisnummer 108 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen 1997).

17. Schilder, K., Het cartularium van de armenkamer, aangelegd in 1558. Bewerking

van inventarisnummer 849 van het Archief van de Armenkamer (Kampen 1998).

18. Schilder, K., Transporten en testamenten, 1479-1484, 1501-1502. Bewerking

van inventarisnummer 54 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen 1998).

19. Vliet, E.G. van, De stad van Avercamp. Kampen in de zeventiende eeuw 7

(Kampen 1999)

7 Water en wind. Leven tussen Zuiderzee en IJssel

20a. Schilder, K., Testamenten 1598-1606. Bewerking van inventarisnummer 136 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2004).

20b. Schilder, K., Testamenten 1606-1619. Bewerking van inventarisnummer 137 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2005).

20c. Schilder, K., Testamenten 1619 – 1627. Bewerking van inventarisnummer 138 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen 2012).

20d. Schilder, K. Testamenten 1627-163. Bewerking van inventarisnummer 139 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2010).

20e. Schilder, K. Testamenten 1651-1657. Bewerking van inventarisnummer 140 van het rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2009).

20f. Schilder, K., Testamenten 1665-1673. Bewerking van inventarisnummer 141 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2007).
20g. Schilder, K. Testamenten 1673-1681. Bewerking van inventarisnummer 142 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2008).

20h. Schilder, K., Testamenten 1681-1688. Bewerking van inventarisnummer 143 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2007).

20i. Schilder, K., Testamenten 1689-1695. Bewerking van inventarisnummer 144 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2006).

20j. Schilder, K., Testamenten 1695-1703. Bewerking van inventarisnummer 145 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2005).

20k. Schilder, K., Testamenten 1703-1713. Bewerking van inventarisnummer 146 van het Rechterlijk Archief van Kampen, (Kampen, 2004).

20l. Schilder, K., Testamenten 1713-1720. Bewerking van inventarisnummer 147 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2004).
20m. Schilder, K., Testamenten 1720-1727. Bewerking van inventarisnummer 148 van het Rechterlijk Archief van Kampen, (Kampen, 2003).

20n. Schilder, K., Testamenten 1728-1738. Bewerking van inventarisnummer 149 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2003).

20o. Schilder, K., Testamenten 1739-1751. Bewerking van inventarisnummer 150 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2002).

20p. Schilder, K., Testamenten 1751-1765. Bewerking van inventarisnummer 151 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2002).

20q. Schilder, K., Testamenten 1766-1778. Bewerking van inventarisnummer 152 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2002).

20r. Schilder, K., Testamenten 1778-1791. Bewerking van inventarisnummer 153 van

het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen 2001).

20s. Schilder, K., Testamenten 1791-1805. Bewerking van inventarisnummer 154 van

het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen 2000)

20t. Schilder, K., Testamenten 1806-1811. Bewerking van inventarisnummer 155 van

het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen 2000).

21. Schilder, K., Besloten testamenten 1655-1809. Bewerking van inventarisnummers

156-162 van het Rechterlijk Archief van Kampen. Met afbeeldingen van de

opgedrukte zegels (Kampen 2001).

22. Hulzen, J.G. van, Woningregister Brunnepe, 1 januari 1910 t/m 1 november 1936

(Kampen 2000).

23n. Schilder, K., Getuigenissen en gichten, 1596-1600. Bewerking van inventarisnummer 19 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2004).

23o. Schilder, K., Getuigenissen en gichten, 1600-1604. Bewerking van inventarisnummer 20 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2004).

23p. Schilder, K., Getuigenissen en gichten, 1604-1608. Bewerking van inventarisnummer 21 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2006).

23q. Schilder, K., Getuigenissen en gichten, 1608-1614. Bewerking van inventarisnummer 22 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2007).

23r. Schilder, K,. Getuigenissen en gichten, 1615-1618. Bewerking van inventarisnummer 23

Van het rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2008).

23s. Schilder, K,. Getuigenissen en gichten, 1618-1623. Bewerking van inventarisnummer 24 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2010).

23t. Schilder, K,. Getuigenissen en gichten, 1629-1633. Bewerking van inventarisnummer 25 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2010).

23u. Schilder, K., Getuigenissen en gichten, 1637-1643. Bewerking van inventarisnummer 26 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2004).

23v. Schilder, K., Getuigenissen en gichten, 1650-1656. Bewerking van inventarisnummer 27 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2005).

24. Schilder, K., Het memorieboek van de Heilig-Kruismemorie in Kampen (1416-1598) (Kampen, 2006).

25a. Schilder, K., Het bouwmanserf Keulvoet in de Onderdijkse Polder. Het erf, de eigenaren, de pachters 1309-2002 (Kampen, 2006).

25b. Schilder, K., Het bouwmanserf Keulvoet in de Onderdijkse Polder. Bronnen (Kampen, 2006).

26a. Schilder, K., Momberboek 1540-1581. Bewerking van het inventarisnummer 125 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2006).

26b. Schilder, K., Momberboek 1581-1611. Bewerking van het inventarisnummer 126 van het Rechterlijk Archief van Kampen (Kampen, 2006).

26j. Koetsier, A., Momberboek 1720 – 1745. Bewerking van inv. nr 134 van het Rechterlijk Archief Kampen (Kampen, 2011).

26k. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, Bewerking van inv. nr. 201 van het Oud Archief (Apostillen 1705-1712) (Kampen, 2012).

26l. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1712-1724. Bewerking van inventarisnummer 202 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2011).

26m. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1724-1733. Bewerking van inventarisnummer 203 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2011).

26n. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1733-1743. Bewerking van inventarisnummer 204 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2011).

26o. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1743-1753. Bewerking van inventarisnummer 205 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2010).

26p. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1754-1769. Bewerking van inventarisnummer 206 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2010).

26q. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1769-1779. Bewerking van inventarisnummer 207 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2009).

26r. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1780-1786. Bewerking van inventarisnummer 208 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2009).

26s. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1787-1795. Bewerking van inventarisnummer 209 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2009).

26t. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1796-1803. Bewerking van inventarisnummer 210 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2009).

26u. Hulzen, J.G. van, De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, 1804-1809. Bewerking van inventarisnummer 211 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2008).

27. Hulzen, J.G. van, Oranjesingel (voorheen Buitensingel), Woningregister Brunnepe, (Kampen, 2007).

27a. Hulzen, J.G. van, Oranjesingel (voorheen Buitensingel), Woningregister Brunnepe. Verkorte uitgave van nummer 27 (Kampen, 2007).

28a. Schilder, K., Registers van beëdiging van gildemeesters, 1620-1690. Bewerking van inventarisnummer 2195 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2007).

28b. Schilder, K., Registers van beëdiging van gildemeesters, 1691-1754. Bewerking van inventarisnummer 2196 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2007).

28c. Schilder, K., Registers van beëdiging van gildemeesters, 1755-1800. Bewerking van inventarisnummer 2197 van het Oud Archief Kampen (Kampen, 2007).

29. Schilder, K., De heren van de stad, Het bestuur van de stad Kampen 1808-1945. (Kampen, 2009).

30v. Alink, A. Recognitien 1669 -1667. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inv. Nr. 96 (Kampen 2012)

30w. Alink, A. Recognitien 1677 – 1688. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inv. nr. 97 (Kampen 2012)

30x. Alink, A.Recognitien 1689- 1697. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inv. nr. 98(Kampen 2011)

30y.Alink, A. Recognitien 1697- 1715. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inv. nr. 99 (Kampen 2011)

30z. Alink, A. Recognitien 1716-1738. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inventarisnummer 100 (Kampen 2011)

30aa. Alink, A. Recognitien 1738-1756. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inventarisnummer 101 (Kampen 2011)

30bb. Alink, A. Recognitien 1757-1775. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inventarisnummer 102 (Kampen 2011)

30cc. Alink, A. Recognitien 1776-1785. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inventarisnummer 103 (Kampen 2011)

30dd. Alink, A. Recognitien 1786-1796. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inventarisnummer 104 (Kampen 2011)

30ee. Alink, A. Recognitien 1797-1811. Bewerking van Rechterlijk Archief Kampen inventarisnummer 105 (Kampen 2011)

31a. Schilder, K,. Moord en doodslag en justitie in Kampen. Bewerking van inventarisnummer 1 van het Rechterlijk Archief Kampen eerste gedeelte (a)(Kampen 2011)

31b. Schilder, K,. Voortvluchtigen:Uitgewezenen:Ballingen. bewerking van inv. nr. 1 van het Rechterlijk Archief Kampen eerste gedeelte (b) (Kampen 2012)

31c,d,e. Schilder, K,. Oerveden, Jaarkeur,Schadeloos. bewerking van inv. nr. 1 van het Rechterlijk Archief Kampen eerste gedeelte (c,d,e) (Kampen 2012)

32a. Schilder,K,. Misdaad en Handel. Liber Confessiones Delictorum 1560 - 1638 ( Rechterlijk Archief Kampen invoernr 232) (Kampen 2011)

33a. Schilder, K. Naamlijst van drosten, kasteleins, richters en schouten in Overijssel : het kwartier van Salland. (Kampen 2011)

IJSSELMUIDEN

8. Schilder, K., Archief van het schoutambt IJsselmuiden, 1631-1664. Bewerking van inventarisnummer 8 (Kampen, 2010).