• Home
  • Nieuws
  • Stadsarchief Kampen al weer 35 jaar op dezelfde stek.

Stadsarchief Kampen al weer 35 jaar op dezelfde stek.

Gemeentearchief 35 jaar aan de Molenstraat

Vandaag donderdag 9 februari is het al weer 35 jaar geleden dat het huidige adres Molenstraat 28 het onderkomen is van het Stadsarchief Kampen. Op woensdag 9 februari tekende mr. Hotke, directeur-generaal voor culturele zaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk als eerste het nieuwe bezoekregister van het Gemeentearchief. In januari 1977 was men al begonnen met de inrichting van het archiefdepot, daarna kwamen de kantoren voor het personeel van het gemeentearchief aan de beurt.Bij de opening sprak ook oud-wethouder drs.S. Hörchner. De toenmalige gemeentearchivaris, drs. D. van der Vlis maakte gewag van het feit dat men 90 jaar had gewacht op een goede huisvesting van het Stadsarchief Kampen, eerder gehuisvest in het Oude Raadhuis, thans Stedelijk Museum. De personeelsformatie bestond destijds uit 4,5 fte en een persoon die namens de Theologische Hogeschool was gedetacheerd. Er werd in het jaar ervoor fl. 587, - aan leges binnengehaald.Voor het gemeentearchief was op Molenstraat 28 de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders gevestigd. Op de foto de openingshandeling van mr. Hotke en een overzichtsfoto van het oude gebouw aan de Molenstraat.

altalt