Nieuwe foto's Beeldbank

Nieuwe foto's over verbetering Bovenhaven 1954 – 1955

Er zijn ruim 20 foto’s toegevoegd aan de Beeldbank (de zogeheten Topografische Historische Atlas), die een mooi beeld geven van de situatie...