PRONKSTUKKEN | Vispoort en IJsselkade

De Vis of Vischpoort – 17e eeuw

De Vis of Vischpoort – 17e eeuw

De Vis- of Vischpoort – 17e eeuw - doet herinneren aan de Koornmarktspoort. Mogelijk was het dezelfde poort die reeds in 1313 de  'nederste' poort werd genoemd.

De naam Vischpoort is te danken aan de vismarkt die eeuwenlang op deze plek werd gehouden. Deze poort werd in 1837 afgebroken. Op de achtergrond zien we de Nieuwe Toren, compleet met bol en kruis afgebeeld. Het kruis werd in 1664 op de toren gezet.  Rechts naast de Leeuwentoren staat een grote kraan op een massaal rondeel. In de Kamper Courant van 1851 wordt vermeld dat deze wordt afgebroken. Mogelijk was het huisje - aan de rechterkant afgebeeld - een brugwachterswoning.


Bron: Kamper Almanak 1957/58 – dr. C.N. Fehrmann.

Stadsarchief Kampen, THA, K000108.