Vispoort

De omgeving van de Vispoort is in de loop van de tijd veel veranderd

De omgeving van de Vispoort is in de loop van de tijd veel veranderd

De omgeving van de Vispoort is in de loop van de tijd veel veranderd. Deze korte straat, die in het verlengde van de stadsbrug naar de Oudestraat loopt, is vernoemd naar de poort die daar in de 14de eeuw is gebouwd. Deze poort had een fraai uiterlijk. Het rechthoekige middenstuk was hoog en had aan de rivierzijde een dakkapelletje. De poorttorens aan beide zijden van de toegang staken halfrond uit buiten de gevel, zoals bij de Koornmarktspoort. Aan de stadskant had de gehele poort dezelfde gevellijn en bezaten de hoektorens een trapgevel. De poort werd in 1837 gesloopt. De contouren zijn tegenwoordig in de bestrating terug te vinden.

De sloop in 1837 was onderdeel van een flinke opruimbeurt van de bolwerken en poorten aan de IJsselkade onder leiding van de stadsarchitect N. Plomp. De Vismarkt, die bij de Vispoort lag, werd nog gespaard, maar moest wel verplaatst worden. Op 30 augustus 1837 werd het gebouw, een kap op 20 gietijzeren palen, in twee uur verplaatst naar de Melksteeg.
In 1923 kwam de Vispoort wederom ter sprake. De bond “Heemschut” vond het noodzakelijk om de toegang tot de stad te verbeteren. Verbreding van de Vissteeg, zoals deze straat in het verleden heette, lag dan voor de hand. Op de linker foto is goed te zien waarom er over een steeg werd gesproken. In die tijd was deze straat veel smaller dan tegenwoordig. In 1930 besloot de raad het huis op de hoek van de Vissteeg met de Oudestraat af te breken ten gunste van het verkeer. Op de linker foto, genomen voor de afbraak in januari 1931, staat dit pand centraal. Rechts van dit huis is de winkel van P. de Gruyter te zien. De rechter foto geeft de situatie vlak na de afbraak van het hoekpand weer. Opvallend is dat het pand op de hoek van de Voorstraat en Vissteeg er nog staat. Het was de koekbakkerij van H. Bosch. Dit hoekpand werd na de Tweede Wereldoorlog gesloopt.