Veiling

Veiling

Veiling

Wie aan IJsselmuiden denkt, denkt aan tuinbouw. Het lijkt tegenwoordig allemaal zo vanzelfsprekend, maar rond 1900 hadden de groentetelers van IJsselmuiden het zwaar. Ze kampten met overproductie van groenten en die overschotten werden elk jaar groter. Groenten en fruit die niet in Kampen werden verkocht, vertrokken per spoor richting het oosten van de provincie. Dat was handig, maar niet een oplossing voor de afzetproblemen. Een nieuw fenomeen bleek de oplossing te bieden: de groenteveiling.

De eerste groenteveiling in Nederland werd in 1887 opgericht in het Noord-Hollandse dorp Broek op Langedijk. De positieve berichten over deze veiling bereikten ook IJsselmuiden. Gerrit Schinkel, Mannus Wezenberg en Bernardus Rekveldt besloten in 1904 een bezoek te brengen aan het dorp. Hun enthousiasme leidde na terugkomst tot de oprichting van de coöperatieve veilingvereniging De Vereenigde Tuinbouwers. Niet veel later, op 19 april 1905, werd het eerste veilinggebouw in IJsselmuiden in gebruik genomen. Er werd geveild in het “Rattennest”, nu de Hobbemastraat. In het eerste jaar ging het erg moeizaam. Niet alle tuinders waren voorstander van een groenteveiling. Een groot geluk was, dat in de volgende jaren de aardbeientelers besloten om hun product via de veiling af te zetten.

De vruchtbare gronden in de Koekoekspolder, die in 1910 helemaal was drooggemalen, werden ondertussen door steeds meer tuinders succesvol in cultuur gebracht. Om de groeiende aanvoer van producten te kunnen verwerken, werd in 1939 aan de Burgemeester van Engelenweg een nieuw veilinggebouw geopend door de burgemeester van IJsselmuiden jhr. Mr. M. L. Quarles van Ufford. De foto geeft een beeld van het voorplein van de nieuwe veiling. Wagens geladen met groente staan te wachten voor de brede deur, waar ze binnen zullen rijden om na de verkoop aan de andere kant de veiling te verlaten. Dit gebouw bleek na 25 jaar al weer te klein. In 1964 werd aan de Spoorstraat een nieuw veilingcomplex in gebruik genomen. Daar zou tot de laatste veildag op 29 augustus 1997 worden geveild.