Sint Joris en de Draak

Deze gevelsteen bevindt zich aan de Boven Nieuwstraat 100: Sint Joris en de Draak.

Deze gevelsteen bevindt zich aan de Boven Nieuwstraat 100: Sint Joris en de Draak.

Lopend door Kampen zijn er meerdere panden te vinden die opgesierd worden door gevelstenen. Een van deze huizen bevindt zich aan de Boven Nieuwstraat 100: Sint Joris en de Draak.

De gevel stamt uit ongeveer 1640 en is uitgevoerd in een maniëristische stijl. Deze term komt van de Italiaanse schilder en dichter Vasari die in zijn werk “De Levens’’ het woord maniera gebruikt als iemands ‘persoonlijke artistieke stijl’. Dit is dan weer terug te voeren op iemands gratie en elegantie. De gevel Boven Nieuwstraat 100 is dan ook versierd met uitbundige decoraties zoals vazen, kapitelen, guirlandes en fruit. Van oorsprong zal al deze uitbundigheid ook nog eens bont beschilderd zijn geweest. Alles kan hier als uitvloeisel worden beschouwd van de Renaissance.

Gevelstenen geven panden een eigen identiteit. Vaak werden panden vernoemd naar deze versieringen en waren daardoor ook snel te vinden en snel te herkennen in het straatbeeld. Dat was zeker handig in een periode waarin ons huidige principe van huisnummering nog niet in zwang was. Tevens diende uitbundig uitgevoerde gevels van huizen om te tonen dat de bewoners een zekere welstand hadden bereikt op de sociaaleconomische ladder.

Het pand ‘Sint Joris en de Draak’ zal hierin in vroeger tijden geen uitzondering zijn geweest. Deze gevelsteen verwijst naar een heilige die als officier diende in het leger van de Romeinse keizer Diocletianus. Hij weigerde deel te nemen aan de Christenvervolgingen en zou om die reden de marteldood gestorven zijn in het jaar 303. Joris werd namelijk eerst gefolterd door hem op een rad te leggen van tweesnijdende zwaarden, in een ketel gestopt met kokende olie en hij moest een gifbeker leegdrinken. Dit alles deerde hem echter niet. Daarom hebben ze hem uiteindelijk onthoofd op de stadsmuur van Jeruzalem. Tegenwoordig wordt dit hele heiligenverhaal naar het rijk der fabelen verwezen: St. Joris heeft vermoedelijk nooit echt bestaan. Het is een mythe.

Sint Joris wordt vaak, zoals op deze gevelsteen, afgebeeld met een draak. Het verslaan van deze draak staat dan symbool voor het verslaan van het heidendom. Tevens is hij een heilige die zou beschermen tegen oorlogsgevaar, pest en koorts.