Schokland, eiland in de Zuiderzee

Tekst op de achterzijde van prent K001575:
Schokland, eiland in de Zuiderzee, prov. Overijssel, arrond. Zwolle, kantoor Kampen

 

De gehele uitgestrektheid van het zuiden naar het noorden bedraagt bijna een uur gaans, de breedte zeer gering, op sommige plaatsen nauwelijks 300 ellen. Men telt er 3 buurten, Emmeloord of de Noorderbuurt, Ens of de Molenbuurt, ook de Middelbuurt genoemd, en de oude kerk of de Zuiderbuurt, gelegen op drie afzonderlijk opgeworpen hoogten. Het noordelijk gedeelte was sedert 1660 eene bezitting der stad Amsterdam en het zuidelijk van Overijssel. Men telt er 148 huizen en 700 inwoners, die in de visvangst hun bestaan vinden, ook zijn er 2 calicotfabrieken opgerichtt.

De eilanders hebben de klederdracht uit de grafelijke tijden bewaard. In 1772 werd aldaar een kerkkandelaar opgevist en het doopvont, dat nog in de R. Kath. kerk aanwezig is, werd van daar gehaald. Deze kerk staat te Emmeloord, terwijl die der Hervormden te Ens wordt gevonden.

v.d. Aa. bl. 343