PRONKSTUKKEN | Pauselijke bul

De drie boekwerken "De archieven der gemeente Kampen" door J. Don. archivaris der Gemeente Kampen uitgegeven in 1963, zijn misschien wel de meest geraadpleegde boekwerken uit onze collectie. In deze inventarissen beschrijft de toenmalige archivaris alle archiefstukken die toen aanwezig waren in het Stadsarchief Kampen. Een grote hulp bij het zoeken naar archieven en informatie. Als voorbeeld volgt een korte samenvatting van een akte uit Rome, bestemd voor Kampen: 

1531, 7 februari. Paus Clemens VII geeft burgemeesters, schepen en raad van Campen toestemming de vicarie op het altaar van St. Maria Magdalena in de kapel van St. Katharina, gelegen in de nabijheid van de stad buiten de muren, waarvan zij collatoren zijn en die bediend wordt door Bartholdus de Bremen, te verenigen met de parochiale kerk en gelast uitvoering van dit besluit in weerwil van tegenstand, ook van deken en kapittel van Deventer, desnoods met inroeping van de wereldlijke arm.


De genoemde kapel hoorde bij het St. Catharinagasthuis gat buiten de Venepoort lag; een gasthuis voor melaatsen, dat uiteindelijk in de 16de eeuw werd samengevoegd met het H. Geestgasthuis.

 

Pauselijke bul

De pausen zegelden in lood. Vandaar dat dit charter een pauselijke bul heet. De naam van de paus is fraai gecalligrafeerd. En ook de randen van het charter zijn prachtig versierd.