PRONKSTUKKEN | OUDESTRAAT-LIED

Wanneer je op zoek bent naar een bepaald krantenartikel en je oog dan valt op een heel ander bericht. Onderstaande tekst werd gepubliceerd op zaterdag 16 februari 1946 in het Kamper Nieuwsblad.  De tekst van Oudestraatlied gezongen door Hans Wiersma op de feestavond van de Buurtvereniging “Oudestraat”.


De Oudestraat 

Dwars door ’t oude, grijze Kampen

Slingert zich de  Oudestraat

Waar het Raadhuis staat te pronken

En waar ’t Olde Vleishuus staat

In die Oudestraat gaat ’t leven

Van het nijv're Kampen voort

‘k Min die oude, ronde klinkers

Van Bovenkerk tot Hagenpoort

 

refrein:

Waar het lot mij ooit zal voeren

Hoe mijn weg door ’t leven gaat

Nimmer zal ik je vergeten

Goede trouwe Oudestraat

 

In het licht van de lantarens

Gaat jong Kampen op en neer

Van de Geerstraat tot Plantage

Immer heen en immer weer.

Menig ouderpaar in Kampen

Dat thans door het leven gaat

Heeft de eerste blik gewisseld

Midden op de Oudestraat.

 

En de hooge Nieuwe Toren

Staat te droomen van ’t verleên

Langs zijn moede grijze steenen

Gingen de geslachten heen.

En zooals die Nieuwe Toren

Boven Kampens’ huizen staat,

Is hij wel de stille wachter

Van de lange Oudestraat.

 

Zie de Kalverstraat in Mokum

Zie het Spui in ’t chique Den Haag,

Zie het Velperplein in Arnhem

Of in Deventer de Waag:

Zeker hebben zij bekoring

Als wij door die plaatsen gaan

Toch staat bij die mooie plekjes

d’Oudestraat nog bovenaan.

 

Tekst: H. Van Heerde
Muziek: Hans Wiersma
Kamper Nieuwsblad, zaterdag 16 februari 1946