PRONKSTUKKEN | ONDERNEMERS

Kampen zou helemaal niets zijn, zonder alle ondernemers in de gemeente. Zij zijn een belangrijke drijfveer waarop deze samenleving rust. Zij zorgen voor geldstromen, ondernemingszin, werkgelegenheid, ontwikkeling, leven in de brouwerij, winst maken.


Sporen uit het verleden

Kampen zou nooit een stad geweest zijn, als dit er van oudsher niet was geweest. In het Stadsarchief Kampen zijn veel sporen terug te vinden van oude ondernemerszin. Zo zijn er veel overeenkomsten op perkament en papier omtrent geld, onderlinge relaties en handel drijven. Bij de stadsarcheoloog liggen vele sporen uit het verleden die hier zijn opgegraven en opgedoken. Zo is er onder de oude binnenstad heel wat gevonden aan verschillende soorten aardewerk dat soms van heinde en verre komt.

Stukken uit de 12e eeuw, 700-800 jaar oud. Dat is een enorme tijdsspanne. Kampenaren zaten overal, Kampenaren zítten overal. Zoveel is er in dit opzicht niet veranderd ten opzichte van ons verleden. Er zijn nogal wat grote namen, waaraan de ondernemersgeest verbonden is, zoals Emaillewarenfabriek Berk, of sigarenmakerij Bolsa, Schokbeton, Kanis en Gunnink en Uitgeverij Kok. Het zijn er zo maar enkelen in een rij die veel groter kan zijn. Veel inwoners van Kampen en omstreken verdienden er hun brood en zodoende leefden vele personen en hele gezinnen van de ondernemerszin van enkelen. Dit bracht ook cohesie in de samenleving, door verschillende verenigingen die verbonden waren aan die bedrijven.

Soms botste het ook behoorlijk tussen de ondernemer, al dan niet een industrieel, en zijn personeel, de arbeider. Dan werd er gestaakt en verenigden medewerkers zich in vakbonden. Aspecten in de samenleving, die zich dan ook weer uitten in politieke en religieuze richtingen: liberalen, socialisten, confessionelen, rooms-katholieken. Soms is er de situatie van de kip en het ei: wat was er nu eerder, ’t één of het ander? Zo dicht kunnen situaties op elkaar zitten en elkaar opvolgen en beïnvloeden.

Ondernemerszin

Nu drijft Kampen nog steeds op ondernemerszin. Onze industrieterreinen zijn daarvan een goede uiting, waar grote bedrijven draaien. We kunnen denken aan Transportbedrijf Wezenberg te IJsselmuiden, die overal de vrachtwagens met handelsgoederen heeft rijden op de nationale en internationale wegen. Een ander voorbeeld is zuivelfabriek Lyempf voor melkontvangst, drogen en half fabricage van flesvoeding.

Maar ook zijn er veel kleine initiatieven, al is ‘klein’ een heel rekbaar begrip. Er zijn ook veel middenstanders die ‘ondernemen’ en zorgen voor dezelfde bedrijvigheid: slagers, groenteboeren, bakkers, winkeliers, horecaondernemers. Zij vormen het stadshart en de diverse winkelcentra. Zij zorgen door hun eigen aanwezigheid en ondernemingszin voor leven in de straten en pleinen van de gemeente Kampen, wat mensen aanlokt om uit te gaan, geld te spenderen, plezier te hebben en sfeer te proeven. De vele advertenties in de lokale dag- en weekbladen laten deze ondernemerszin goed zien.

Foto: Schokbeton. Welk jaartal hoort hier bij?