Pronkstukken | Kampen en Leeuwen

In de 14e en 15e eeuw was Kampen een machtige en rijke handelsstad. Contacten werden onderhouden in vele landen en veel kennis en koopwaar werd onderling uitgewisseld, al dan niet voor goede prijzen.

Zo waren er contacten in het noorden met de Baltische landen en in het zuiden met de landen richting de Middellandse Zee. Soms moesten kooplieden ook een beetje diplomatiek zijn. Dat deden ze door cadeaus te overhandigen aan handelspartners, om zo de betrekkingen zo optimaal mogelijk te houden.

Bijzonder cadeau

In 1477 kreeg de stad Kampen wel een heel bijzonder cadeau van Portugese kooplui: Twee jonge leeuwen. De dieren werden als cadeau door de stad aanvaard en gehuisvest in een deel van de verdedigingswerken van de stad. Dit gedeelte was een toren, op de locatie waar nu ongeveer het voormalige postkantoor aan de Oudestraat staat. Deze ronde toren werd de ‘Leeuwentoren’ genoemd. Deze toren heeft eeuwen lang deze naam behouden, totdat zij in 1673 door de Fransen werd vernield.

In het Stadsarchief Kampen wordt nog een mooie afbeelding van deze ronde Leeuwentoren bewaard, gemaakt door A. Beerstraten in de 17e eeuw. Dat Kampen dus leeuwen heeft gehad, is wel duidelijk. Toch zijn er nog steeds veel vragen. Waarschijnlijk werden de leeuwen onder andere gevoerd met schapenvlees van Seveningen. Verder blijft dan bijvoorbeeld ook de vraag, waar deze leeuwen nou precies vandaan kwamen. Hoe kwamen die Portugese kooplui aan deze dieren? Waar haalden zij ze vandaan en waarom werden ze nou precies aan Kampen geschonken? Deze vragen komen zo eens in de zoveel tijd op bij onderzoekers en dan is er een onderzoeker die het Stadsarchief Kampen binnen stapt om op zoek te gaan naar gegevens en antwoorden rondom deze vraag.

Ook op dit moment is er iemand, een vaste bezoeker van het Stadsarchief Kampen, bezig dit alles te ontrafelen. Hopelijk lukt hem dat en zullen we beter de achtergrond van dit verhaal leren kennen.