Pronkstukken | IJsselmuiden

 

'Thuis heb ik nog een ansichtkaart   
Waarop een kerk, een kar met paard   
Een slagerij J. van der Ven   
Een kroeg, een juffrouw op de fiets   
't Zegt u hoogstwaarschijnlijk niets   
Maar het is waar ik geboren ben   
Dit dorp, ik weet nog hoe het was:   
De boerenkinderen in de klas  
En langs het tuinpad van mijn vader   
zag ik de hoge bomen staan   
Ik was een kind, hoe kon ik weten   
dat dat voorgoed voorbij zou gaan’

Velen kennen dit lied, dat Wim Sonneveld ooit ten gehore gaf. Dat tijden veranderen, weten we allemaal en naarmate onze tijden in het leven vorderen, maken we hier meer en meer kennis mee.

 

De tekeningen van Dirk Boele

In het Stadsarchief van Kampen zijn hier nogal wat voorbeelden van te vinden. Tekeningen van Dirk Boele kunnen dit beeld en deze emoties wakker schudden. Deze man had een enorm oog voor het landschap om hem heen en hij legde dit neer in een grote gave die hij had: tekenen.

Uit onderzoek van de heer Piederiet, die het werk van Dirk Boele onder een bredere aandacht heeft gebracht in zijn in 2016 gepubliceerde boek De tekeningen van Dirk Boele. Kampen en IJsselmuiden tussen 1825 en 1844, is duidelijk geworden dat de tekeningen van Boele zeer accuraat zijn. 

 

In Ysselmuiden na by den Dijk des avonds 6 uur

Op 1 september 1841 was Dirk Boele, toen ongeveer 63 jaar oud, aan het tekenen geslagen in IJsselmuiden. Uit de titel die hij eraan mee gaf is op te maken dat hij dit gezien had In Ysselmuiden na by den Dijk... Nu weten wij, dat dit de locatie is van de Dorpsweg, tussen de Veenstraat en de Grafhorsterweg. Op de plaats van de boerderij rechts staat nu een rijtje woningen (nr. 87 c).

Het tweede huis verderop rechts bestaat nog steeds, nu nr. 91. Aan de linkerkant is nu een aaneengesloten bebouwing.  Bij het zien van deze tekening uit 1841, en de huidige situatie, is wel te zien wat voorgoed voorbij is, zoals ook Wim Sonneveld bezong. 

IJsselmuiden had in 1841, sterker dan nu, een agrarisch karakter en dit was blijkbaar ook goed te zien aan het straatbeeld dat Boele schetste. IJsselmuiden dankt zijn naam omdat het gelegen is aan de monding van de rivier de IJssel, en wordt voor het eerst genoemd in 1133, toen het nog direct aan de monding lag van het Almere.

De huidige Dorpsweg behoort tot de oudste bewoning, omdat IJsselmuiden van oorsprong bestond uit meerdere, hoger gelegen, woonkernen.

 

Gemeentewapen van IJsselmuiden

Het gemeentewapen, vastgelegd door de Hoge Raad van Adel in ’s-Gravenhage, is door drie grote rode merletten of maarlen, zeer kenmerkend. ‘Merlette’ is afgeleid van het Franse woord ‘Merle’, dat Merel betekent.

In de wereld van de Heraldiek is dit een heraldisch wapendier. Het is een gestileerd vogeltje zonder snavel en poten. Deze vorm bestaat sinds de 13e eeuw. Volgens overlevering zouden ridders die aan kruistochten hadden deelgenomen merletten in hun wapen hebben mogen dragen. Ook het adellijk geslacht Van Isselmuden uit Overijssel, die sinds 1814 behoort tot de Nederlandse adel en terug gaat tot hun stamvader Johan van Isselmuden die in 1396 overleed, voeren merletten of maarlen in hun familiewapen.