PRONKSTUKKEN | Hoog bezoek

In het Digestum Vetus maakt Peter Hendricksz op 14 oktober 1456 een aantekening van bijzonder hoog bezoek aan Kampen. Dit bezoek was de bisschop van het Sticht Utrecht, David van Bourgondië.

David van Bourgondië was namelijk ook de landsheer van Overijssel, het Oversticht. Hij deed Kampen aan vanuit Deventer. De Raad van de stad Kampen wachtte hem op bij de Koornmarktspoort.

De poort was gesloten en de bisschop moest eerst zijn rechten bij de Raad aantonen, voordat hij zo maar naar binnen mocht. Dit gebeurde met gezegelde brieven of oorkonden waarin zijn privileges stonden vermeld. Daarna ging het in stoet naar de St. Nicolaaskerk (de Bovenkerk). Om vandaar uit naar het raadhuis te gaan.

Daar wachtte de voltallige Raad van de stad Kampen hem op en kreeg hij symbolisch, vanwege zijn hoge positie, de sleutels van de stad aangeboden. Als cadeau kreeg de bisschop ook nog twee zilveren kannen cadeau van de stad. Er werd na afloop gegeten en gedronken.

Bij de aantekening in het Digestum Vetus van dit vooraanstaand en hooggeplaatst bezoek, maakte Peter Hendricksz een tekeningetje van bisschop David van Bourgondië. (Zie afbeelding)

 

Pieter Hendricksz had ongeveer een jaar eerder, op 24 maart 1455 de aantekening gemaakt, in het register dat we nu het Digestum Vetus noemen, van het overlijden van de vorige landsheer, bisschop Roelof van Diepholt. Hij overleed op zijn slot te Vollenhove. Zijn lichaam werd direct gebalsemd en in rouwstoet naar Kampen gebracht. Dat moet een zeer indrukwekkende gebeurtenis geweest zijn, want de stoet ging over de IJsselburg naar de St. Nicolaaskerk (Bovenkerk). Voorop liepen priesters met zwarte toortsen en zwarte schilden met het wapen van de bisschop. De hele Raad van de stad Kampen volgde, en al de priesters, monniken en schoolkinderen.

In de Bovenkerk werd een rouwdienst gehouden. Daarna werd het lichaam naar Utrecht gebracht, waar het begraven werd in de grote Kerk van Utrecht (de Dom).

Peter Hendricksz maakte deze aantekeningen vanwege zijn functie als secretaris van de stad Kampen in de periode 1444- 1478. In dat laatste jaar (1478) overleed Peter Hendricks.