Pronkstukken | Heilige Bregitten Handschrift

Het leven van de Kampenaar in de middeleeuwen werd bepaald door de kerkelijke kalender. In die dagen was iedereen Rooms Katholiek en de Paus in Rome was een oppermachtig man. Gedurende die kalender werden vele heiligen op speciale dagen herdacht en werden de levens van die specifieke heiligen onder de aandacht gebracht, ter vermaak, maar toch ook vooral ter lering van de toehoorder. Dit was blijkbaar ook zo in Kampen want er zijn sporen van in het Kamper Stadsarchief.

Hier wordt namelijk een levensbeschrijving, een Vita, bewaard van de Heilige Brigitta en Katharina uit de 15e eeuw. Beide dames waren door de Rooms Katholieke Kerk heilig verklaard omdat zij door hun vrome levens een goed en nobel voorbeeld waren voor andere mensen.

Brigitta

Brigitta was een Zweedse, overleden in 1373. Zij wijdde na de dood van haar man haar leven aan God en stichtte daartoe een kloosterorde. Gedurende haar gebedsleven ontving ze bijzondere visioenen en openbaringen. Zij spoorde veel hooggeplaatste personen aan een Christen waardig leven te leiden. Ze overleed in Rome. In 1391 werd zij heiligverklaard. Haar feestdag is 23 juli.

Katharina

Katharina was ook zo’n bijzondere vrouw. Geboortig als prinses uit Alexandrië koos ze voor een leven met Christus. Om die reden wees ze vele huwelijkskandidaten de deur. Ze wilde trouw blijven aan haar geloof en haar maagdelijkheid. Keizer Maxentius was woest nadat zij meerdere hooggeplaatste filosofen wist te bekeren en wilde haar doden door haar op het rad te leggen met scherpe uitsteeksels. Maar het rad brak door een wonder. Uiteindelijk werd Katharina onthoofd. Door het attribuut van het rad werd zij uiteindelijk beschermster van de pottenbakkers, molenaars, naaisters, spinsters, messen- en scharenslijpers. Haar feestdag is 25 november.

Bronvermelding

https://heiligen.eu/heiligenkalender/25 november/
http://www.heiligen.net?heiligen/07/23/07-23-1373-brigitta-zweden.php

Stadsarchief Kampen toegang 324 Handschriftencollectie, inventarisnummer 167. (zie ook Jaarverslag Stadsarchief 2015-2016, pagina 10).