PRONKSTUKKEN | Gotisch Huis

Kampen als historische plaats. Kampen als Hanzestad. Het trekt toerisme en biedt gezelligheid. De nauwe staatjes, de winkels, de gevarieerdheid aan bouwstijlen van panden uit verschillende perioden van de geschiedenis. Het kan dienen als een reclamebord maar het kan ook voelen als een loden last.

Een loden last

Want: wie onderhoudt al deze historische panden? Dergelijke panden kosten veel onderhoud. Onderhoud vergt veel geld, tijd en hoofdbrekens. Toch verdienen historische panden aandacht. Ze geven een historische stad karakter en uniciteit. Het vertelt een verhaal dat overgeleverd wordt vanuit het verleden en hiermee kan een stad, en dus ook Kampen, haar voordelen doen.

Het Gotisch Huis

Eén van de panden dat momenteel meer aandacht vraagt is het Gotisch Huis aan de Oudestraat 158. Het pand dateert van rond 1500 en behoort daardoor tot de blikvangers van Kampen. Van oorsprong is het een patriciërs- of koopmanswoning, vermoedelijk gebouwd in opdracht van kopman, schepen en raadslid Frederick Rijnvisch. 

Rond 1645 belandt het pand in het bezit van Herman Hermansz. Backer. Gedurende de vele eeuwen in het bestaan kreeg het pand te maken met veel veranderingen en verbouwingen. De gevel wordt tegenwoordig weer gekenmerkt door meerdere ramen met kruisvensters. De bovenzijde van de gevel, de top, wordt gesierd door meerdere, duidelijk in het oog springende, pinakels of siertorentjes.

Deze karakteristieke ramen en de top van de gevel veranderden echter zo rond 1806, toen de kruisstijlen en de pinakels verdwenen.

In 1904 kocht de gemeente het pand, om het voor sloop te behoeden nadat buren hierop hadden aangedrongen omdat er verzakkingen waren geconstateerd.

In 1907-1908 werd alles weer in oude luister hersteld en gerestaureerd. Door die restauraties is het bekend, dat de pand ook in geheel beschilderd moet zijn geweest in de kleur van Bentheimer zandsteen. De ornamenten in de gevel moeten opgehoogd zijn geweest met kleuren als geel, rood en groen. Dit was niet alleen voor de sier, om ornamenten meer te laten ‘spreken’ maar ook, om de stenen tegen weersinvloeden te kunnen beschermen.

Het pand kan ingedeeld worden in twee delen: Een voor- en achterhuis. In het achterhuis bevindt zich nog een oude rosmolen. De paarden die de drijvende kracht voor deze rosmolen vormde, werden gehouden op de binnenplaats.

 

Aan het begin van de 20ste eeuw was het Gotisch Huis het thuis voor de Openbare Leeszaal en Bibliotheek van Kampen, gevolgd door het Stedelijk Museum Kampen tot 2009. De eigenaren van het pand waren de gemeente Kampen, daarna de Staat, tot 2016. Vanaf dat jaar is de Nationale Monumentenorganisatie de eigenaar. De laatste 10 jaar staat dit mooie, bijzondere en karakteristieke pand leeg.