Pronkstukken | Extremen

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door, voor Nederlandse begrippen, extreem warm weer. Een gevolg hiervan was de droogte, waar we nog lang de naweeën hebben mogen ervaren in de land- en tuinbouw.

Nederland heeft wel vaker met dergelijke extremen te maken gehad. Zo was het in het voorjaar van 1929 extreem koud. Er was zelfs sprake van een ‘Siberische koudegolf’. Dit werd al ingeluid door zware stormen in november 1928. Het was bijvoorbeeld zo erg, dat de trein uit Utrecht de spoorbrug bij Gorinchem niet opkwam.

Zeer koude lucht van Nova Zembla bereikte ons land. In februari 1929 ging het zo hard vriezen, dat Schiermonnikoog geheel geïsoleerd raakte. De Waal bij Nijmegen was op 4 februari voor 70% met ijs bedekt.

Op de Zuiderzee ging het ijs kruien en voor de kust van Medemblik en bij Enkhuizen werden meters hoge ijsbergen geformeerd.

Op 12 februari gingen 301 deelnemers in Friesland de strijd met de elementen aan tijdens de vierde Elfstedentocht. Bij de start was het – 15 ◦C en bij en felle noordoostenwind snerpend koud. Op 14 februari 1929 werden in Winterswijk temperaturen gemeten van -21◦C.

Op 24 februari 1929 stak de eerste auto van Kampen naar Lemmer de Zuiderzee over, die dichtgevroren was. De bestuurder kreeg, zoals gebruikelijk, een getekende brief mee van de burgemeester, waarna hij de reis over het ijs naar Elburg voorzette. Blijkbaar was dit voor Kampen niet zo bijzonder want de Kamper Courant meldde dit, waarschijnlijk vooral achteraf bekeken wonderlijke, feit niet. Gelukkig maakte de Kamper Almanak in 1930 dit een beetje goed, door het even kort te benoemen. Wel is er in diezelfde Kamper Almanak een foto te vinden van een familie in een arreslee met paard, genomen op een bevroren IJssel, met de Kamper Stadsbrug fier op de achtergrond.

Februari 1929 was een zeer koude, zeer zonnige en droge maand. De gemiddelde temperatuur van -5,4 ◦C. In totaal vroor het in februari 11 nachten streng, 12 nachten matig en telde men 13 ijsdagen. Ten slotte bleef februari met 28 vorstdagen ook nog eens een van de meest vorstrijke sprokkelmaanden van de 20ste eeuw.

BRON: https://www.onweer-online.nl/forum/topic/23747/februari-1929-siberische-koudegolf/
Peildatum 6 november 2018.