PRONKSTUKKEN | DAG VAN DE VETERAAN

Op 29 juni 2019 is de Dag van de Veteraan. Het woord veteraan is afgeleid van het Latijnse woord ‘Vetus’, wat “oud” betekent. Een veteraan is vaak een voormalig militair of een voormalig gemilitariseerde burger met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties.

Om deze reden krijgen veteranen vaak een speciale erkenning, wat zich op verschillende manieren kan uiten. Er worden op bepaalde locaties en op bepaalde tijden plechtigheden gehouden, er worden eretekens opgericht en er zijn ereplaatsen op begraafplaatsen. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de veteranen van de Tweede Wereldoorlog, die elk jaar hier in Nederland worden onthaald rond 5 mei, Bevrijdingsdag.

Militairen in Kampen 

In de 19e eeuw werden veel van ‘onze jongens’ (want het waren allemaal mannen in die tijd) ook militair opgeleid en ze konden uitgezonden worden naar de koloniën. Vooral Indië speelde hierin een belangrijke rol. Veel militairen kregen eerst een opleiding in Kampen was zo’n opleidingsinstituut. Veel van de jonge mannen, jongens eigenlijk nog, die hun militaire carrière begonnen in de Stedelijke Kazerne in Kampen, konden uiteindelijk veteraan worden.

Deze jonge mannen kregen een militaire opleiding om op een gegeven moment eventueel een bijdrage te kunnen leveren in het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indië Leger, dat vooral diende richting Nederlands Indië, onze voormalige kolonie en het tegenwoordige soevereine land Indonesië.

Van Heutsz

Eén van deze personen was de latere generaal Van Heutsz, die in 1901 het trotse sultanaat Atjeh wist te verslaan. In die tijd werd Van Heutsz om die reden als een held bejubeld. Tegenwoordig zijn er veel blikken op diezelfde tijd wat genuanceerder en krabben we ons achter de oren, met de vraag of dat alles wel zo goed was…

Verschillende tijden en perioden in de geschiedenis brengen ook verschillende meningen en inzichten. Veteranen zijn er tot de dag van vandaag. Nog steeds worden ‘onze jongens’ ( en vrouwen zijn daarvan niet meer uitgezonderd) naar veel gebieden in de wereld gezonden om een bijdrage te leveren aan een vredelievende en positieve bijdrage in conflicten. Nederland is hiertoe verplicht door internationaal aangegane verdragen en lidmaatschap van de NAVO. In Kampen is er de Stichting Veteranen Kampen. Zij willen de positie van veteranen in Kampen blijvend onder de aandacht brengen.

Fotobijschrift: De Generaal J.B.van Heutszkazerne van het Instructie-bataillon aan de Oudestraat nr. 216. Datering:1905 - 1910.