PRONKSTUKKEN | SITUATIESCHETS

Tijdens onze werkzaamheden achter de schermen in het Stadsarchief kwamen we deze situatieschets uit 1912 tegen. Nog van voor datgene, wat het Stadsziekenhuis zou worden. Je ziet op deze tekening hoe de Bovenhaven bijna doorliep tot aan de stadsgracht. 

Kamper Almanak 1957

In de Kamper Almanak van 1957 vinden we het interessante artikel van A. Hallema: Hoe Kampen zijn Engelenberg-Stichting kreeg. Klik op de link om naar het artikel te gaan.


"Of iets dergelijks"

Hieronder lees je een gedeelte uit het testament van meneer Engelenberg. Waarin hij geld na laat om "een instelling van weldadigheid, (inrichting voor ouden van dagen, een nieuw ziekenhuis of iets dergelijks" te bouwen. 

Op 27 Februari 1910 overleed te Kampen de heer Christiaan Hendrik Adolf Arend Engelenberg. Na opening van zijn op 19 Juni 1906 voor notaris P. J. G. Brune aldaar verleden testament bleek, dat hij overeenkomstig de wens van zijn overleden zuster Petronelle Henriette Conradine Enqelenberg, gehuwd geweest met Mr P. I. G. van Diggelen te Zwolle, waar zij de 7de Mei overleden was, aan de gemeente Kampen een bedrag van twee ton netto had gelegateerd onder de volgende voorwaarden:

1e. dat daarvoor zou worden gesticht "een instelling van weldadigheid, (inrichting voor ouden van dagen, een nieuw ziekenhuis of iets dergelijks
en
2e. om die stichting de naam te geven van "Engelenberg~ Stichtinq", "benevens het in olieverf geschilderd portret der familie" in genoemde stichting een plaats te geven.