Oudste archiefstuk uit 1251

Charter van Abel

Charter van Abel

Privilege van Abel, koning van Denen en Slaven en hertog van Jutland, verleend aan de Ommelandvaarders 24 september 1251.

Gedeelte uit de vertaling van het privilege:

 “Allen die dit stuk onder ogen komt, eeuwig heil. De tijd laat zien dat alle zaken veranderlijk zijn. Daarom is het een oud gebruik dat onze handelingen vastgelegd worden in een schriftelijke getuigenis, opdat zij niet in het vergeetboek raken.

Derhalve om de twisten, geschillen en tweedracht over de betaling van de tol op de jaarmarkt van Skanör te doen ophouden, waarover door degenen die Ommelandvaarders worden genoemd soms meineden zijn gepleegd, wat zij practisch niet gedaan kunnen hebben zonder risico en groot gevaar voor het zieleheil, is tussen ons en hen eenstemmig na rijp beraad voor eeuwig bepaald dat voor elke kogge die van Skanör naar het westen terugkeert 32 schellingen sterling wordt betaald.

Wie van de Ommelandvaarders met zijn schip en koopwaar naar onze jaarmarkt gaat en vandaar naar Noorwegen wil en hij geen haring, maar wel textiel, linnen, zout of zijn levensmiddelen meeneemt, is vrijgesteld van de tol, mits onze rentmeester of een ander van ons gelegenheid heeft de schepen en hun inhoud te doorzoeken.

Wie echter tegen de strekking van dit privilege handelt, zal niet alleen zijn goederen verbeurd zien verklaard worden, maar hij zal ook onze wraak niet ontlopen. Opdat het bovenstaande bekrachtigd wordt, hebben wij ons zegel hieraan bevestigd. Gegeven te Skanör in het jaar des Heren 1251 op de 24ste september”.